Energia odnawialna – nabór wniosków Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 05 października 2017 12:39

fotowolataika-solary-gmina-brodyWójt Gminy Brody zaprasza mieszkańców do udziału w projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Brody, gminy Kunów oraz gminy Bałtów". W terminie 4 - 12 października 2017 r. prowadzony będzie nabór dla mieszkańców Gminy Brody zainteresowanych montażem odnawialnych źródeł energii – mikroinstalacji o mocy do 40 kW, w zakresie montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

Gmina Brody planuje realizację projektu w partnerstwie z Gminą Kunów oraz Gminą Bałtów obejmującego zakup i montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych z terenu gminy Brody. Celem podejmowanego projektu jest pozyskanie środków unijnych z RPO WŚ na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE, umożliwiających montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkaniowych w Gminie Brody. Przewiduje się dofinansowanie do 60% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie w terminie 4 – 12 października następujących dokumentów:
- Deklaracja dotycząca udziału w projekcie – montaż paneli fotowoltaicznych;
- Deklaracja dotycząca udziału w projekcie – montaż kolektorów słonecznych na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej.

- Ankieta do pobrania.
Szczegółowe zasady naboru określone są w Regulaminie OZE.
Jednocześnie informuję, iż przedstawiony projekt realizowany będzie jedynie w momencie przyznania dofinansowania przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Poprawiony: piątek, 06 października 2017 14:13