Pieniądze na odnawialne źrodła energii Drukuj
piątek, 10 marca 2017 12:30

oze-energia-odnawialna-spotkanie-brody-01-minGmina zbiera ankiety od osób, które chciałyby uzyskać wsparcie na zamontowanie u siebie kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych lub pomp ciepła. Na ten temat, 6 i 7 marca w Stykowie oraz w Brodach odbyły się spotkania z mieszkańcami.

Na powyższe cele, gmina stara się o pieniądze z Funduszy Europejskich. Realizacja inwestycji będzie możliwa w przypadku dużego zainteresowania mieszkańców. Projekt ma charakter parasolowy tzn. że gmina zajmie się sprawami formalnymi związanymi z dotacją. Na spotkaniach, Marcin Derendarz z firmy doradczej Sun Gallo mówił, że wniosek samorządu będzie miał większe szanse na realizację jeśli potrzeby mieszkańcy będą zróżnicowane. Poziom dofinansowania wynosi 60% wartości instalacji. Przez okres 5 lat od zatwierdzenia wniosku, właścicielem instalacji byłaby gmina Brody. Ewentualne koszty napraw urządzeń poniesie w tym czasie wykonawca inwestycji. Planuje się, że właściciele nieruchomości płacić będą 100 zł netto za przeprowadzenie wizji lokalnej. Jeżeli okaże się, że u mieszkańca nie możliwości zamontowania tych urządzeń to opłata nie będzie pobierana. Początek montażu instalacji przewidywany jest na I i II kwartał 2018 roku.
Na spotkaniu w Brodach, pani Marzena Bernat – Wójt Gminy Brody przypomniała, że ankiety należy składać do urzędu gminy w terminie do 20 marca br. Druki dostępne są w Urzędzie Gminie Brody - Biurze Obsługi Mieszkańców lub w Zespole Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – pokój nr 203.

Pobierz druk ankiety

Pobierz prezentację na temat odnawialnych źródeł energii

 

Poprawiony: piątek, 10 marca 2017 13:29