Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Projekt "Miejsce pracy dla Ciebie"

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Projekt "Miejsce pracy dla Ciebie" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
poniedziałek, 08 lutego 2021 11:33

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w projekcie „Miejsce pracy dla Ciebie" realizowanego w ramach RPO WŚ 10.2.1. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz stworzenie dodatkowych 57 miejsc pracy dla osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Projekt skierowany jest do:

- osób powyżej 29 roku życia (na dzień składania formularza ukończone 30 lat),

- osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) lub biernych zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,

z terenu województwa świętokrzyskiego, tj.:,

· osób po 50 roku życia, lub

· kobiet (pozostających bez stałego zatrudnienia w okresie co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub samotnie wychowujących dziecko), lub

· osób z niepełnosprawnościami, lub

· osób długotrwale bezrobotnych, lub

· osób z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie ponadgimnazjalne: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa),

- osób zamierzających podjąć zatrudnienie.

Co najmniej 30% uczestników projektu mają stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie
po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19. Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

1. Indywidualny plan działania - identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

2. Poradnictwo zawodowe - wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.

3. Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy - refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie
do 25 000,00 PLN na Uczestnika Projektu. Wymagany wkład finansowy Pracodawcy min. 5 000,00 PLN.

Wsparcie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.

Rekrutacja:

KOMUNIKAT

W zawiązku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego z uwagi na COVID-19 niniejszym wprowadzamy dodatkowe uregulowanie organizacyjne nie przewidziane w regulaminie rekrutacji, a mianowicie:

Wnioski do projektu będą przyjmowane w reżimie sanitarnym po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr. 41/34 443 92 wewn. 24 lub 35 na konkretny termin wizyty w SIPH.

Umawianie terminu wizyty rozpocznie się najwcześniej od dnia 10.02.2021 r. godz. 9.00.

Pierwszy nabór Uczestników w terminie: 15-26 lutego 2021 r.

Drugi nabór Uczestników w terminie: 18-31 sierpnia 2021 r.

Wnioski przyjmowane będą w godz. od 9.00 do 15.00.

W wyniku obu naborów zakwalifikowanych do projektu zostanie 57 osób.

Dokumentacja projektowa znajduje się pod adresem: https://siph.com.pl/miejsce-pracy-dla-ciebie/

Osoby do kontaktu:

Jolanta Sobala 41 344-43-92 w. 24 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Bartłomiej Grzegorczyk 41 344-43-92 w.35 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

tel. 41 344-43-92

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.siph.com.pl

II piętro

Serdecznie zapraszamy.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W załącznikach poniżej do pobrania plakat i ulotka projektu.

Klinij aby pobrać plakat A3 projektu w formacie PDF rozmiar 623 kilobajty.

Kliknij aby pobrać dwustronną ulotkę projektu w formacie PDF rozmiar 668 kilobajtów.

 

 

 

Czy wiesz, że...

skwrnad brzegiem Zalewu Brodzkiego rozciągają się warte odwiedzenia "Skały w Rudzie". Na jednym z bloków skalnych rośnie brzoza, z korzenia której wyrastają cztery pnie. Według lokalnej tradycji każda panna, która usiądzie na tym drzewie na pewno dobrze wyjdzie za mąż. Zapraszamy do sprawdzenia tej legendy! Więcej informacji: link

elektronik sigara