Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ważne dokumenty Ułatwienia w formalnościach

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ułatwienia w formalnościach Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

planRada Gminy w Brodach zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Brody, Krynki, Ruda, Adamów i Dziurów. Dzięki niemu skraca się procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Plan jest obowiązującym aktem prawa miejscowego, zgodnie z którym na terenie pięciu sołectw, powierzchnia działek budowlanych jest dwa razy większa niż dotychczas (10% omawianego terenu).

Każdy, kto planuje budowę we wspomnianych wsiach, powinien wziąć wypis, na podstawie którego można opracować dokumentację projektową. Nieezbędną jest ona do uzyskania pozwolenia na budowę w starostwie powiatowym. Wypis planu można otrzymać w Urzędzie Gminy w Brodach - w pokoju 116. Na inwestycje zlokalizowane poza wspomnianymi miejscowościami, gmina wydaje decyzje o warunkach zabudowy. W tym przypadku niezbędne jest postępowanie administracyjne, które trwa dłużej niż uzyskanie wypisu z planu.

Arkusze planu dostępne jest na stronie: www.bip.brody.info.pl .

Zgodnie ustawą o planowaniu przestrzennym każdy ma prawo wglądu do planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.

Pobierz druk wniosku.

Poprawiony: poniedziałek, 03 stycznia 2011 14:11
 

Czy wiesz, że...

grod2w Lubieni, na jednym ze wzgórz prawdopodobnie istniało kiedyś grodzisko. W 1363 r. wydano prawo lokacji wsi na prawie niemieckim. Zapewne osada rozwijała się bujnie skoro w 1440r. biskup Zbigniew Oleśnicki wystawił przywilej lokacji, na prawie magdeburskim - miasta Lubienia. Z nieznanych przyczyn lokacji nie zrealizowano.