Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Szlaki turystyczne Pętla rowerowa gminy Brody

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Pętla rowerowa gminy Brody

mz-szlaki-2-miniSzlak rowerowy znakowany kolorem czarnym

0.0 początek przy GOK w Brodach
1.8 wjazd w ul Poprzeczną w Krynkach
3.0 skręt w prawo - wzniesienie Krynek
3.5 skraj lasu- szlak czerwony pieszy do rezerwatu „Skały w Krynkach”
4.2 droga nr 42
4.6 skraj lasu w wiosce Gębice - początek drogi p pożarowej do mogił
4.9 krzyż na mogile pomordowanych w leśniczówce Gębice
5.4 pomnik na mogile mieszkańców Gębic
7.1 droga Kałków - Styków, skręt w prawo
7.7 droga nr 42 - skręt w lewo
8.0 skręt w prawo za mostkiem w drogę obok zalewu
9.3 dojazd do drogi Styków – Adamów, skręt w lewo 50 m dalej skręt w prawo obok Ośrodka
9.7 mostek na potoku i skręt w prawo w drogę wzdłuż koryta rzeki Kamiennej.
11.1 most na rzece Kamiennej, 50 m dalej przejazd pod wiaduktem
11.3 skręt w prawo do wioski Dziurów
11.8 przy kościele skręt w prawo /na wschód/
12.7 skręt w lewo w drogę przed torami kolejowymi
13.3 początek Adamowa ul Górna
14.6 skręt w kierunku kościoła w Adamowie ul Kościelna
14.9 skręt w lewo w ul Szkolną
15.8 Adamów - ul Starachowicka skręt w prawo w kierunku Rudy
16.1 skraj lasu w Rudzie
16.8 skraj wysokiego lasu (lasów państwowych)
17.5 potok Ruśnia,
18.1 wniesienie, ul Graniczna - Brody/Młynek
18.7 przejazd przez drogę krajową nr „9”
19.2 skręt w lewo w wąską asfaltową drogę /prosto dojazd do posesji/.
19.6 skręt w prawo - ul Podgórska
19.7 młyn, skręt w prawo, szlak żółty
20.6 Brody, skręt na Połągiew - szlak zielony
21.0 skrzyżowanie ul Szkolnej i ul Stoczki
22.4 ul. Akacjowa w Połągwi
26.4 koniec wioski Bór Kunowski
30.0 szkoła - Staw Kunowski
32.3 Krynki Zakanale - droga do Krynek
36.8 Krynki - skręt w wiosce w prawo
38.5 skrzyżowanie drogi - skręt w lewo w dół do kościoła
40.0 budynek stacji PKP Brody

Początek szlaku, a zarazem jego koniec przy GOK, poniżej Urzędu Gminy Brody.
Szlak prowadzi w kierunku Starachowic lewą stroną zalewu, od tamy wraz z niebieskim szlakiem rowerowym.Po prawej stronie skwer z popiersiem St. Staszica, a dalej widoczne w nowej tamie pozostałości konstrukcji przelewu z 1840 r.Przez tamę prowadzony jest czerwony i zielony szlak pieszy, oraz zielony i niebieski szlak rowerowy.Po około 1.5 km szlak skręca w lewo, w ulicę Poprzeczną - na wzniesienie wioski Krynki. Na skrzyżowaniu skręca w prawo i dalej prowadzony jest wraz ze znakami zielonego szlaku rowerowego - 500 m, skraj lasu.Widoczne znaki pieszego szlaku czerwonego i zielonego prowadzą do rezerwatu „Skały w Krynkach”.Szlak przecina drogę krajową nr 42 (uwaga na duży ruch ) i dalej prowadzi drogą do Kałkowa. Na skraju lasu w wiosce Gębice skręca w prawo (zielony szlak rowerowy prowadzony jest w lewo do Dołów Biskupich) i po około 200 m ponownie skręca w prawo (na zachód), w drogę p. pożarową nr 1.Trzysta metrów dalej krzyż na mogile pomordowanych w leśniczówce Gębice. Kolejny pomnik mieszkańców Gębic w odległości 500 m.Szutrowa leśna droga wiedzie w dół do drogi Kałków - Styków.
W połowie wzniesienia, po lewej stronie w zboczu można zobaczyć ślad mielerza do „kurzenia” węgla drzewnego.Szlak skręca w prawo i po około 600 m dochodzi do drogi nr 42 w Stykowie - następnie skręt w lewo, do przejechania około trzysta metrów wydzielonym poboczem.
Za mostkiem szlak skręca w prawo w kierunku zalewu i prowadzony jest brzegiem około 1.5 km.
Kolejny skręt w lewo na asfaltowej drodze z Adamowa, 50 m dalej skręt w prawo obok Ośrodka Zdrowia.Szlak wiedzie przez mostek na potoku i skręca ponownie w prawo, w drogę wzdłuż koryta rzeki Kamiennej.Most na rzece Kamiennej, 50 m dalej przejazd pod wiaduktem i szlak drogą asfaltową wiedzie do wioski Dziurów. Obok szkoły prowadzi w kierunku kościoła, przy kościele skręt w prawo /na wschód/ i dalej prosto przez wioskę.Przed torami kolejowymi skręt w lewo i przez las szlak dociera do asfaltowej drogi z Rudy.Po prawej stronie widać zabudowania stacji kolejowej Styków.Jest to początek wsi Adamów, ul Górna. W połowie wzniesienia - wychodnia skał. W wiosce skręt na wschód ulicą Kościelną w kierunku kościoła w Adamowie a następnie w skręt w lewo w ul Szkolną. Na końcu zabudowań skręt w prawo w kierunku Rudy (ul Starachowicka )– widoczne znaki żółtego szlaku rowerowego.Po około 700 m skraj lasu w Rudzie i dalej szlak prowadzi polną drogą skrajem wysokiego lasu do potoku Ruśnia - od połowy wzniesienia prowadzony jest razem z zielonym szlakiem pieszym.Po przekroczeniu potoku, kieruje się w lewo (szlak pieszy w prawo ul Spokojną) - na wniesienie – ul. Graniczna Brody/Młynek.Przecina drogę krajową nr „9” i 500 m dalej skręca w lewo, w wąską asfaltową drogę– na wprost dojazd do prywatnej posesji.Po dojechaniu szlakiem do ul Podgórskiej w Młynku zjazd w prawo w dół.Za młynem i mostkiem, skręt ponownie w prawo, wraz ze szlakiem żółtym przez dolinkę.W Brodach skręt na Połągiew wraz ze szlakiem zielonym – szlak żółty prowadzi w prawo pod wiadukt. Mijamy skrzyżowanie ul Szkolnej z ul Stoczki, dalej prosto ul.Szkolną, a następnie znaki skręcają w ul. Akacjową. Za leśniczówką wjazd w drogę przeciwpożarową w las i nią znaki szlaków wiodą do wioski Bór Kunowski.Na końcu wioski znaki rowerowego szlaku zielonego wiodą w lewo, szlak czarny prowadzony jest dalej prosto. Po około 500 m – pomnik pomordowanych w czasie II wojny, a po następnych 300 m, skręt w prawo, w leśny gościniec.Zjazd początkowo leśną a następnie asfaltową drogą do wioski Staw Kunowski. Szlak prowadzony jest obok szkoły do przejazdu kolejowego. Za przejazdem skręt w prawo, w drogę gruntową na mostek na rzece Kamiennej. Po około 500 m – Krynki Zakanale i przecięcie drogi nr „9. Na wzniesieniu w wiosce skręt w prawo – na zachód.Ze szczytu rozległy widok na dolinę rzeki Kamiennej.
Po pokonaniu 2 km prostej, skręt w prawo w kierunku zabytkowego kościoła w Krynkach. Wraz ze znakami pieszego szlaku zielonego, szlak prowadzony jest w dół obok cmentarza, w kierunku stacji PKP Brody Iłżeckie. Koniec, a zarazem początek zlokalizowany jest przy węźle szlaków obok stacji PKP.

Źródło: http://pttk-szlaki.blog.onet.pl/

 

 

Czy wiesz, że...

kolo-wodnejuż w XVI wieku na rzece Kamiennej w Krynkach istniała zapora wodna? W1578r. funkcjonowały tu trzy koła wodne napędzające urządzenia hutnicze. Nie jest wykluczone, że  kuźnica realizowała szereg poważnych dostaw rządowych. Za te zasługi dzierżawca zakładu - Walenty Duracz został nobilitowany do stanu szlacheckiego.