Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Szlaki turystyczne Kałków – Krynki – Starachowice – Skarżysko Kam.

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Kałków – Krynki – Starachowice – Skarżysko Kam.

mz-rezerwaty-skwkr3-miniSzlak pieszy znakowany kolorem czerwonym.


Ciemniejszym tłem zaznaczono opis przebiegu szlaku w granicach gminy Brody.

0.0 km – Kałków, przystanek PKS, początek szlaku
0.3 km – Kałków, sanktuarium Maryjne, połączenie z niebieskim szlakiem pieszym
3.3 km – mogiła mieszkańców wsi Żuchowiec
5.7 km – mogiła mieszkańców wsi Gębice
7.0 km – droga nr 42
7.7 km – rezerwat „Skały w Krynkach”
10.8 km – Krynki, kościół
12.1 km – Brody, tama
13.9 km – Ruda, szkoła przystanek MZK
19.1 km – tunel pod linią kolejową

19.8 km – Starachowice, ul. Wschodnia 33 – dęby, pomniki przyrody
22.8 km – Starachowice, ul. Boczna przystanek MZK
25.1 km – Starachowice, stacja kolejki wąskotorowej
27.6 km – Starachowice, Muzeum Przyrody i Techniki
28.6 km – PKP Starachowice Zach.
31.3 km – Starachowice ul. Bema [przystanek MZK]
32.7 km – Wąchock, Kapliczka Św. Jacka
35.9 km – Wąchock, klasztor
37.1 km – Wąchock, kapliczka Św. Rocha
41.6 km – Marcinków, wejście szlaku do wioski
42.3 km – Marcinków, skraj lasu
43.8 km – pozostałości młyna wodnego w rzece Kamiennej
45.2 km – młyn, stadnina koni w gospodarstwie agroturystycznym
46.1 km – młyn z agregatem prądowym
51.3 km – Skarżysko Kamienna ul. 3 – Maja
52.7 km - Skarżysko Kamienna, MCK/PTTK koniec znakowanego szlaku
54.1 km - Skarżysko Kamienna, Sanktuarium MB Ostrobramskiej

Szlak zaczyna się na przystanku PKS w Kałkowie.
Dojazd ze Starachowic autobusem PKS. Można też dojść pieszo od Stykowa z przystanku MZK – 4 km. Wzdłuż drogi zwanej „Drogą Martyrologii Ludu Świętokrzyskiego” postawiono stacje Drogi Krzyżowej.
W Kałkowie spotyka się znaki szlaku niebieskiego z Kunowa (Pętkowic) do Nowej Słupi (na Św. Krzyż). Wraz z nim dochodzimy do wejścia głównego na teren Sanktuarium w Kałkowie. Z drogi do Nietuliska skręcamy w lewo i idąc obok cmentarza dochodzimy do Godowa. Na kolejnym wzniesieniu skręcamy w lewo, przechodzimy polną drogą kilkadziesiąt metrów w kierunku lasu. Las krynecki kryje mogiły pomordowanych mieszkańców wsi Godów, Gębice i Żuchowiec. Dalej szlak prowadzony jest leśnymi drogami i należy zwracać szczególną uwagę na znaki. Dochodzimy do drogi Starachowice - Ostrowiec i idąc leśną drogą obok ośrodka wypoczynkowego, dochodzimy do oczka wodnego – części zalewu w Brodach. Po przejściu około 50 metrów wchodzimy w głąb lasu, do rezerwatu skalnego w Krynkach. Jest to odsłonięcie geologiczne o ciekawych układach przestrzennych skał piaskowych: kamienny wąwóz, ambony, grzyby, okapy. Droga w górę prowadzi na przyleśne łąki. Szlak wchodzi polną drogą na szczyt wzniesienia – dogodny punkt widokowy na pasmo Gór Świętokrzyskich. Przed nami wioska Krynki. Idąc w dół mijamy barokowy kościół z 1727 roku. Przed nim zespół dwóch drewnianych dzwonnic połączonych brama, wzniesionych w 1779 roku, z belkami nośnymi łączonymi drewnianymi ćwiekami. Skręcamy w lewo przechodząc obok budynku urzędu Gminy Brody. Idziemy obok tablicy pamiątkowej z wizerunkiem Stanisława Staszica, dalej przez koronę zapory, dochodzimy do drogi Starachowice – Brody. Mijamy budynek szkoły w Rudzie, wychodzimy na ul. Widok. Po lewej /południowej/ stronie za zabudowaniami, odsłonięcie geologiczne, monumentalne bloki piaskowca z jaskiniami i bogatą strukturą urzeźbienia. Następnie ul. Południową dochodzimy do lasu. W prawo pod wiadukt droga prowadzi do wioski Adamów, szlak natomiast dochodząc do zabudowań Stykowa prowadzi ulicą Poprzeczną. Przed mostem skręcamy w prawo. Mijamy: oczyszczalnię ścieków, betonowy szkielet elektrowni – budowy rozpoczętej w latach 30-tych XX w, wioskę Dziurów leżącą po drugiej stronie torów. Dalej idąc prosto dochodzimy do starego torowiska linii kolejowej, przecinając drogę wiodącą na most w kierunku Kuczowa. Polną drogą obok kolejowego gospodarstwa, po kilkunastu metrach przechodzi pod linią kolejową na drugą stronę – skręca w lewo. Szlak dochodzi do ulicy Warszawka. Idąc obok torów kolejowych wchodzimy w ul. Wschodnią w Michałowie – dzielnicy Starachowic.
Droga dalej prowadzi skrajem lasu, do przysiółka zwanego „Kornatka” – obecnie jest to część Starachowic. Obok dużego głazu narzutowego, miejskiej oczyszczalni ścieków, dochodzimy do ulicy Bocznej. Wchodzimy w ulicę Zgodną, mijając zlokalizowane przy niej kolejno cmentarze: parafialny i komunalny. Szlak prowadzi do ulicy Iłżeckiej, przechodząc obok najstarszego cmentarza z nagrobkami z pierwszej połowy XIX wieku, wzdłuż płotu placu targowego dochodzimy do peronu kolejki wąskotorowej do Iłży. Szlak pod wiaduktem prowadzi na drugą stronę torów. Dochodzimy do mostu przy ulicy Wierzbowej. Za mostem skręcamy w prawo i idąc brzegiem dochodzimy do kolejnego mostu na rzece Kamiennej.
Jesteśmy na ulicy Władysława Rogowskiego – długoletniego szefa produkcji Wielkiego Pieca, przebiegającej przez środek byłych Zakładów Dolnych FSC Starachowice. Przed mostem na rzece Kamiennej ustawiono w 1997 roku zrekonstruowaną tablicę upamiętniającą zmianę koryta rzeki w 1932 roku.
Mijamy po prawej stronie zabudowania fabryczne Odlewni Polskich S.A., za torami kolejowymi przechodzimy mostem na zasypanym kanale roboczym z wielkiego pieca i po schodkach wchodzimy w tunel pod bocznicą. Idziemy ulicą Piłsudskiego, zwaną dawniej Starachowicką , Marszałkowską - obok kamiennego budynku mieszkalnego. W czasie okupacji stały dwa i w drugim mieściło się więzienie. Na jego miejscu wystawiono mur z tablicą upamiętniającą uwolnienie w 1943 roku siedemdziesięciu osób. Po prawej stronie, na skarpie wśród drzewek, pomnik żołnierzy radzieckich z 1946 roku. Szlak wiedzie wzdłuż ogrodzenia do bramy na teren Muzeum Przyrody i Techniki.
Wędrówkę warto przerwać by zwiedzić Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura, są to obiekty Zakładu Wielkopiecowego. W 1899 wybudowano nowy wielki piec na koks, wprowadzając szereg maszyn i urządzeń pomocniczych. Zamknięty w 1968 roku, udostępniony został do zwiedzania w 1999 roku. Warto obejrzeć stałe wystawy, zwłaszcza motoryzacyjną. W osobnym pomieszczeniu zgromadzono zbiory paleontologiczne – „Dinozaury Świętokrzyskie”.
Północnym wyjściem wchodzimy w ulicę Piłsudskiego, przecinamy ją, wchodząc w ulicę Krywki. Po lewej stronie mijamy figurę Św. Barbary, patronki górników, a po prawej, w miejscu starego szpitala, odnowiony budynek starostwa. Nie przypadkowo postawiono w tym miejscu figurkę patronki górników, w pobliżu znajdowała się kopalnia rudy żelaza „Herkules”. Widoczne wyżej zabudowania to budynek dyrekcji dawnego „Dozorostwa Wielkich Pieców”. Zbudowany w 1838 roku mieści obecnie stację turystyczną i muzeum gromadzące zbiory archeologiczne i historyczne. Teren dookoła to pole namiotowe Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Starachowicach.
Schodzimy w dół obok ogrodzenia, przecinamy ul. Radomską i ulicą Hutniczą dochodzimy do dworca PKS i PKP. Plac dworcowy to początek trzech szlaków turystycznych: zielonego do Łącznej, czarnego na Wykus i żółtego do Iłży.
Idąc ulicą Sportową , po prawej stronie mijamy dziewiętnastowieczny budynek mieszkalny, jedyny zachowany z początku budowy Zakładów Starachowickich. Wchodzimy w ulicę Widok, a zarazem w osiedle „Kolonia Robotnicza”, zbudowane w latach dwudziestych XX wieku dla robotników nowopowstającej Fabryki Amunicji w Starachowicach.
Wędrujemy na zachód ulicami: Nową, Miłą, Wąchocką , Wąwóz - wchodząc w ulicę Pogodną.
Mijamy po lewej stronie drewniany dom z pamiątkowa tablicą poświęconą pomięci żołnierza AK – Jana Sieronia ps. Kawka.
Po dojściu do ul. Bema idziemy prosto, by po kilkudziesięciu metrach skręcić w lewo, w ul. Mieszała. Za znakami skręcamy w prawo, w wąską drogę do lasu. Przekraczamy potok i nasyp po bocznicy kolejowej do FSC. Po lewej stronie mijamy wzniesienie zwane „Zarżniętą Górą”. Wchodzimy do Wąchocka – w ulicę Hutniczą i nią udajemy się do góry w las. Na wzniesieniu przy kapliczce św. Jacka skręcamy w lewo, przekraczając kolejny potok – po prawej stronie w gąszczu samosiejek, ruiny młyna wodnego.
Dalej szlak prowadzi drogą skrajem lasu do ul. Partyzantów. Przed przejazdem kolejowym można zboczyć w prawo – w odległości około 300 m zachowała się część żydowskiego cmentarza.
Po przejściu przez tory kolejowe idziemy około 1 km do drogi Ostrowiec – Skarżysko. Skręcamy w prawo i idąc w kierunku rynku w Wąchocku, mijamy XIX wieczne mieszczańskie domy z przejezdnymi sieniami.
Przed nami odnowiony rynek z pomnikiem legendarnego dowódcy zgrupowania AK – majora Jana Piwnika ps Ponury. Droga w lewo w górę, prowadzi do Bodzentyna , przez kompleks leśny z Polaną Langiewicza i rezerwatem „Wykus”. Szlak skręca w prawo obok szkoły. Przed budynkiem pomnik poświęcony żołnierzom poległym w latach 1918 – 1920, a dalej mogiła powstańca z 1863 roku. Na wprost Opactwo OO Cystersów z późnoromańskim kościołem i barokową bryłą klasztoru. Idąc dalej - ruiny zapory wodnej i budynku/pałacu Schoenberga. Trwa jego odbudowa wraz ze zbiornikiem wodnym.
Wracamy na szlak.
Drogą udajemy się w kierunku wzniesienia a dalej ścieżką dochodzimy do kapliczki Sw. Rocha.
Północny stok tego wzniesienia i pobliskie łąki, to poligon dla samochodów wojskowych z pobliskich zakładów MAN – dawnej FSC Starachowice.
Szlak prowadzony jest dalej kilkaset metrów drogą asfaltową na zachód. Przed pierwszym gospodarstwem skręca w lewo do lasu - teren lekko się wznosi. Po dotarciu do połowy wzniesienia skręcamy w prawo /na zachód/ w leśną drogę opadającą w dół. Wchodząc do wioski Marcinków, dochodzimy ponownie do drogi z Wąchocka i po przejściu około kilometra skręcamy przed szkołą w lewo. Za zabudowaniami skręcamy w prawo – na zachód, dalszą część trasy pokonujemy drogą gruntową , równoległą do asfaltowej drogi przez wieś.

Po wejściu do lasu skręcamy w prawo / na północ/, przecinając na końcu wsi drogę w kierunku Skarżyska i wraz ze znakami niebieskiego szlaku rowerowego wchodzimy na rozległe łąki nad Kamienną. Po przekroczeniu rzeczki Kaczki – wpadającej w pobliżu do Kamiennej, udajemy się za znakami w kierunku widocznego w oddali lasku.
Leśną drogą dochodzimy do brodu i pozostałości młyna wodnego na rzece Kamienna.
Pieszy szlak czerwony wraz z niebieskim rowerowym prowadzony jest dalej w lewo – po prawej stronie pozostaje długa śródleśna dolina odgrodzona drutem i taśmą. Są to tereny gospodarstwa agroturystycznego, miejsce wypasu stada pięknych koni rasy „Fiord”.
Droga leśna przechodzi w brukowaną i po dojściu do sosnowego młodnika z brzozową aleją szlak czerwony skręca w prawo, natomiast niebieski szlak rowerowy nadal prowadzony jest prosto.
Po kilkunastu metrach na wprost widoczne jest gospodarstwo agroturystyczne „Stary Młyn” a szlak pieszy skręca w leśną drogę w lewo.
Za znakami dochodzimy do kolejnego skrzyżowania, skręcamy w prawo w dół. Przed nami rozlewisko rzeki Kamiennej, grobla z kładką a dalej mostek. Po drugiej stronie rzeki widać zabudowania i młyn wodny – obecnie znajduje się w nim turbina wytwarzająca energię elektryczną.
Od tego miejsca szlak prowadzony jest skrajem lasu. Po lewej stronie można jeszcze zobaczyć elementy betonowego ogrodzenia zakładu. Dochodzimy do drogi ze znakami niebieskiego szlaku rowerowego a dalej do asfaltowej drogi z Parszowa. Po przejściu mostem rzeki Kamiennej wchodzimy do Skarżyska w ulicę 3 – maja. Kierujemy się do centrum i po przejściu wiaduktem torów kolejowych, na skrzyżowaniu dróg skręcamy na lewo, w ulicę Niepodległości. Za kościołem skręcamy w ulicę Słowackiego i dochodzimy do skrzyżowania z al.Tysiąclecia - do budynku Miejskiego Centrum Kultury, a zarazem siedziby Zarządu Oddziału PTTK Skarżysko. Przy nim kończy się obecnie czerwony szlak pieszy. Do kościoła przy ul. Wileńskiej - sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, możemy dojść już bez znaków.
Powrót pieszo tą samą drogą do wiaduktu, a dalej przejście do dworca PKP. Do Starachowic można jechać autobusem MZK lub

pociągiem /szynobusem/.

 

Źródło: http://pttk-szlaki.blog.onet.pl/

 

Czy wiesz, że...

kk3widziałaś(łeś) kiedyś budowlę z "płaczącego" piaskowca? Z takiego materiału zbudowany jest kościół w Krynkach.