Informacje dla odwiedzjących ośrodki zdrowia w czasie pandemii Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 14 września 2020 14:20

Zalecenie kolegium lekarzy rodzinnych w Polsce w oparciu o rekomendację WHO dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

Każdy odwiedzający osobiście przychodnię ma obowiązek:
•    Zabezpieczyć usta i nos maseczką, odkazić ręce
•    Poddać się pomiarowi temperatury
•    Udostępnić dane : imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon kontaktowy
•    Wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia czyli braku objawów takich jak: gorączka, kaszel, katar, duszności, trudności w oddychaniu, ból gardła oraz oświadczenie o przestrzeganiu zasady ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa tj: o braku kontaktu z osobą/ osobami z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem zakażenia SARS-COV-2.