Ogólne zasady przyjmowania pacjentów w czasie pandemii Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 14 września 2020 14:17

W sytuacji gdy stan zdrowia tego wymaga pacjent ma prawo do skorzystania z osobistej wizyty w gabinecie lekarza rodzinnego. W dalszym ciągu obowiązuje zasada najpierw Tele porada , a w razie potrzeby wizyta w poradni

Podczas wywiadu telefonicznego lekarz ocenia czy:
• pacjent nie jest zakażony koronawirusem,
• problemy zdrowotne pacjenta wymagają wizyty w poradni,
• czy będzie można pomóc podczas rozmowy telefonicznej.

Wizyta w poradni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jeżeli wizyta w gabinecie lekarza POZ okaże się konieczna przed wejściem do gabinetu pacjent powinien:
1. Zasłonić usta i nos maseczką
2. Odkazić ręce
3. Mieć zmierzoną temperaturę

W przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia prosimy zgłaszać się niezwłocznie do przychodni bez uprzedniego kontaktu telefonicznego z naszą przychodnią. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina na swojej stronie internetowej wszystkim pacjentom o aktualnych zasadach korzystania z pomocy lekarskiej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Poprawiony: poniedziałek, 14 września 2020 14:20