Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Dla stowarzyszeń Gmina Brody słucha stowarzyszeń

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Gmina Brody słucha stowarzyszeń Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

spotkanie-organizacji-pozarzadowych-brody-ngo-2019amCo dwa lata, Wójt Gminy Brody organizuje spotkanie wszystkich stowarzyszeń działających na terenie gminy. Na zebraniu w dniu 18 listopada, wybrano przedstawicieli stowarzyszeń do kolejnej kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Najwięcej głosów otrzymali: Sylwester Dudek z Ludowego Klubu Biegacza „Rudnik", Marzena Miliczek ze Stowarzyszenia Profilaktyczno-Społecznego „Azyl" oraz Maciej Biurkowski z Klubu Sportowego „Wodnik Styków". Na spotkaniu dyskutowano o dotacjach samorządowych, planach gminy oraz organizacji pozarządowych na następny rok. Sprawozdanie z mijającej kadencji rady pożytku przedstawił Jan Kosiela – Sekretarz Gminy Brody a zarazem przewodniczący tego gremium. Powiedział, że zebrania zwoływane były 2-3 razy w roku. Pod obrady trafiały dokumenty strategiczne, na podstawie których, w latach 2017-2019 gmina przekazała dotacje dla stowarzyszeń na łączną kwotę ponad pół miliona złotych. Sekretarz gminy zwrócił uwagę, że inne gminy o porównywalnym budżecie na ogół przekazują dotacje o wysokości łącznej nie większej niż 100 tys. zł na rok. W gminie Brody, w 2019 roku wydano na ten cel już ponad 176 tys. zł. W podobnych samorządach, adresatami dotacji jest na ogół niewielka liczba stowarzyszeń. W gminie Brody natomiast, środki publiczne są przekazywane na bardziej zróżnicowane cele. Zresztą, działa tu o wiele więcej stowarzyszeń niż w innych gminach wiejskich. W upływającej kadencji, radę pożytku tworzyli: Piotr Kosmala - Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa Rady Gminy w Brodach, Jan Kosiela - Sekretarz Gminy Brody, Mariusz Zawłocki - pracownik Urzędu Gminy Brody, Ryszard Kutera – przedstawiciel Stowarzyszenia Profilaktyczno – Społecznego „Rodzina", Sylwia Pocheć ze Stowarzyszenia „Nasz Adamów", Sylwester Dudek Prezes Stowarzyszenia Ludowy Klub Biegacza „Rudnik". W spotkaniu stowarzyszeń w dniu 18 listopada uczestniczyła także Marta Prokop – Zastępca Wójta Gminy Brody.

spotkanie-organizacji-pozarzadowych-brody-ngo-2019bmBrody przetarły szlaki
Gremium doradcze takie jak Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego funkcjonuje w gminie od 2008 roku. Brody, najprawdopodobniej jako pierwsza w województwie gmina wiejska powołała taki zespół do istnienia. Obecnie w podobnych gminach w województwie działa tylko kilka rad pożytku. W skład brodzkiego zespołu wchodzi Piotr Kosmala - przedstawiciel Rady Gminy w Brodach, dwie osoby delegowane przez wójta i trzy osoby wybrane przez stowarzyszenia. Z perspektywy czasu widać, że posiedzenia są bardzo potrzebne. Nie tylko służą opiniowaniu dokumentów. Na zebraniach zgłaszane są liczne postulaty, omawiane są ważne sprawy dotyczące działalności stowarzyszeń na terenie gminy Brody.

Na zakończenie zebrania odbyło się bezpłatne szkolenie z wypełniania oferty i sprawozdania z dotacji samorządowych. Temat ten, na przykładach referował pracownik Urzędu Gminy Brody.

Poprawiony: piątek, 22 listopada 2019 09:34
 

Czy wiesz, że...

kolo-wodnejuż w XVI wieku na rzece Kamiennej w Krynkach istniała zapora wodna? W1578r. funkcjonowały tu trzy koła wodne napędzające urządzenia hutnicze. Nie jest wykluczone, że  kuźnica realizowała szereg poważnych dostaw rządowych. Za te zasługi dzierżawca zakładu - Walenty Duracz został nobilitowany do stanu szlacheckiego.