URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

Do publicznej wiadomości podajemy ofertę Stowarzyszenia Sportowego "Kamienna" Brody na realizację zadania pod nazwą: „Piłka nożna i radość z jej uprawiania”. Do dnia 14 listopada 2012r można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 26 października 2012 r. Stowarzyszenie Sportowe "Kamienna" z Brodów złożyło wniosek wraz z ofertą na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Nazwa zadania brzmi: „Piłka nożna i radość z jej uprawiania”, rodzaj zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach. Planuje się realizację zadania od 30 listopada do 15 grudnia 2012 roku.

Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody,
2) w siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń oraz w pokoju nr 200.
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody: www.brody.info.pl .

Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Brody ul. St. Staszica 3, lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3 27- 230 Brody; w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Pobierz ofertę na realizację zadania.

Poprawiony: środa, 07 listopada 2012 10:51
 

Czy wiesz, że...

pudlingarniaw 1843 roku, w zakładzie metalurgicznym - tzw. pudlingarni oraz walcowni w Brodach pracowało 60 robotników? W ciągu roku przetapiano tu ok. 2 600 ton żelaza handlowego.

elektronik sigara