Strona Główna Ogłoszenia Zgłoś się na bezpłatne porady

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Zgłoś się na bezpłatne porady PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 20 stycznia 2012 10:14

doradztwo-ngo-mŚwiętokrzyskie podmioty ekonomii społecznej, czyli m. in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, mogą teraz bezpłatnie skorzystać z bezpłatnego wsparcia. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzone będą usługi doradcze, prawne, księgowe oraz marketingowe.

Projekt realizowany jest przez firmę Beauty Source Rafał Siemieniecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Podhalańskiej 18A w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany będzie do kwietnia 2013 w Kielcach. Projekt skierowany jest do: podmiotów ekonomii społecznej, pracowników i współpracowników podmiotów ekonomii społecznej, osób fizycznych z województwa świętokrzyskiego.
W ramach projektu prowadzone będą działania:
•    Doradztwo indywidualne dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa świętokrzyskiego: prawnych, księgowych, marketingowych, zarządzania projektem, tworzenia partnerstwa lokalnego i projektowego.
•    Szkolenia dla podmiotów sektora ekonomii społecznej z zakresu: ABC prowadzenia działalności przez NGO w środowisku lokalnym, zasady tworzenia i realizacji projektów miękkich przez podmioty ekonomii społeczne itp.
•    Szkolenia dla osób fizycznych dotyczące zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej: zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym, promocja aktywnego wsparcia kobiet przez podmioty ekonomii społecznej i instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego, rozwój partnerstwa lokalnego.
W rezultacie powstanie 10 nowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego po skorzystaniu z usług konsultacyjno-doradczych i szkoleniowych.

Więcej informacji: www.wiadomosci.ngo.pl www.swietokrzyskiepozarzadowe.pl

Definicja podmiotu ekonomii społecznej: www.ngo.pl

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2012 14:38
 

Czy wiesz, że...

powst-styczna przestrzeni wieków mieszkańców dzisiejszych Krynek charakteryzowali się postawą patriotyczną? Brali oni czynny udział zarówno w Powstaniu Listopadowym jak i Styczniowym. Wieś była częstym miejscem postojów oddziałów. Serdeczność i pomoc ludności zostały podkreślone w pamiętnikach powstańczych.

elektronik sigara