Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Ogrzewasz dom peletem, drewnem, LPG lub olejem? Złóż wniosek o pieniądze

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogrzewasz dom peletem, drewnem, LPG lub olejem? Złóż wniosek o pieniądze PDF Drukuj Email
środa, 21 września 2022 07:40

Urząd Gminy Brody przyjmuje wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, tzw. „dodatek na drewno".Urząd Gminy Brody przyjmuje wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, tzw. „dodatek na drewno".

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1967), dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym,
w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • 3 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W celu poprawnego wypełnienia wniosku należy posiadać dane osobowe własne i wszystkich członków należących do gospodarstwa domowego ( wraz z nr PESEL) oraz nr rachunku bankowego w przypadku jego posiadania. Wnioski można składać osobiście w formie papierowej lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego lub aplikacji e-dowód.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać do 30 listopada 2022 r. w pokoju nr 201 na II piętrze Urzędu Gminy Brody w poniedziałki od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15. Wnioski złożone po ww. terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pobierz wniosek

Klauzula RODO

Poprawiony: wtorek, 25 października 2022 09:18
 

Czy wiesz, że...

kolo-wodnejuż w XVI wieku na rzece Kamiennej w Krynkach istniała zapora wodna? W1578r. funkcjonowały tu trzy koła wodne napędzające urządzenia hutnicze. Nie jest wykluczone, że  kuźnica realizowała szereg poważnych dostaw rządowych. Za te zasługi dzierżawca zakładu - Walenty Duracz został nobilitowany do stanu szlacheckiego.