Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie - oferta Fundacji "San Giovanii"

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie - oferta Fundacji "San Giovanii" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 03 października 2022 13:36

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Fundacji „San Giovanni”, adres organizacji: Godów 84a, 27-225 Pawłów, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem  0000542129. Oferta dotyczy zadania pod tytułem „Mieszkania treningowe szansą na samodzielność”. Rodzaj zadania: działalność z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Do dnia 11.10.2022r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327 t.j. z dnia 2022.06.24), Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 30.09.2022r. Fundacja „San Giovanni” złożyła ofertę na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota wnioskowanej dotacji
wynosi 4 200 zł.
Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl;
  2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody - www.brody.info.pl;
  3. W siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń.

Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać do Urzędu Gminy Brody poprzez platformę ePUAP: /BRODY/skrytka., lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3, 27- 230 Brody.

Załącznik do ogłoszenia jest dostępny w Biuletynie Informacji Publlicznej Urzędu Gminy Brody.

 

Czy wiesz, że...

kapl-dziurkatastrofalna powódż w 1903r. zniszczyła tamę i wszystkie urządzenia fabryczne w Brodach? Jedną z Konsekwencji kataklizmu był rozwój chorób, w tym malarii. Miejscowa legenda głosi, że epidemię powstrzymała interwencja św. Jana Nepomucena, którego figurę umieszczono w kapliczce we wsi Dziurów. Imię świętego nosi jedna z ważniejszych ulic tej miejscowości.