Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Projekt KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Projekt KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
wtorek, 09 sierpnia 2022 10:26

KAM-M-Kompleksowa-Aktywizacja---
Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. rozpoczęła realizację projektu „KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych" projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-26-0010/21 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Cel główny projektu: Wzrost aktywności zawodowej osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa świętokrzyskiego, będących uczestnikami projektu, uzyskany poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, realizowanych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie naboru w okresie trwania projektu (01.04.2022-30.06.2023).

Działania kierowane do osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, w wieku 18-29 lat, (w szczególności miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów), w tym wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiet, osób z kategorii NEET, osób o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, imigrantów z Ukrainy.

W ramach Projektu oferujemy Uczestnikom:

WSPARCIE DORADCZE I POŚREDNICTWO PRACY – Wsparcie będzie polegało na identyfikacji potrzeb osób młodych, pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.
SZKOLENIA ZGODNE Z IPD umożliwiające nabycie/podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz uzyskanie formalnego ich potwierdzenia (certyfikat po pozytywnie zdanym egzaminie zewnętrznym) np.:

– UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE ORAZ MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

– MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO

– SPAWACZ

– KOPARKO-ŁADOWARKI

– KOSMETYCZKA

– NOWOCZESNY PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

PŁATNA PRAKTYKA W MIEJSCU PRACY (DLA 120 OSÓB)

Wiecej informacji na stronie Akademii Przedsiębiorczości: https://ap.org.pl/projekty/kompleksowa-aktywizacja-osob-mlodych/

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNICY MAJĄ ZAPEWNIONE: wymagane dla kursu badania lekarskie, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia, ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń, egzaminy zewnętrzne po ukończonych szkoleniach, zwroty koszty dojazdów i/lub kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, stypendium.

Prowadzimy ciągły nabór do lutego 2023 r. lub do utworzenia pełnego naboru uczestników.

W projekcie KAM mogą uczestniczyć osoby bierne zawodowo lub bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy, w tym także niepracujący studenci studiów zaocznych – niestacjonarnych, a także niepracujący studenci dzienni i absolwenci; spełniają kryterium wiekowe, mają od 18 do 29 lat, zamieszkujący województwo świętokrzyskie.

 

 

 

Czy wiesz, że...

skwrnad brzegiem Zalewu Brodzkiego rozciągają się warte odwiedzenia "Skały w Rudzie". Na jednym z bloków skalnych rośnie brzoza, z korzenia której wyrastają cztery pnie. Według lokalnej tradycji każda panna, która usiądzie na tym drzewie na pewno dobrze wyjdzie za mąż. Zapraszamy do sprawdzenia tej legendy! Więcej informacji: link