Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie o rozstrzygnięciu III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 21 lipca 2022 08:39

W związku z rozstrzygnięciem III edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2022 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na podstawie Zarządzenia nr 124/2022 Wójta Gminy Brody z dnia 15.07.2022 r.  przyznane zostały dotacje jak w tabeli poniżej.

Nr za- da-nia:

Rodzaj zadania do realizacji
w 2022 roku (na podst. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert):

Nazwa zadania do realizacji w 2022 r.
(na podst. oferty)

Kwota dotacji Gminy Brody:

Nazwa oferenta

Termin realizacji zadania określony przez oferenta:

1

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz  uczestnictwo w zawodach Świętokrzyskiej A Klasy (lub wyższej kategorii), organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach – etap II

Gramy i wygramy – bo lubimy sport!

42 000,00 zł

Stowarzyszenia Sportowe „Kamienna” w Brodach, ul. Radomska 34 27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 17.12.2022r.

2

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki – etap II.

18 PZLA Mistrzostwa Polski U16, U18, U20 i dzieci w biegach górskich na krótkim dystansie Krynki

14 000,00 zł

Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik”, Rudnik ul. Ostrowiecka 27, 27-230 Brody

Od
20.07.2022r.
do
17.12.2022r.

 

 

Suma:

 56 000,00 zł

 

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta z Gminą Brody, zgodna ze wzorem określonym w  Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy. 

Na otwarty konkurs nadesłano dwie oferty od dwóch stowarzyszeń.  Dokumenty te analizowała komisja do spraw rozpatrywania ofert powołana na podstawie Zarządzenia nr 120/2022 Wójta Gminy Brody z dnia 07.07.2022 r.  Komisja jednogłośnie stwierdziła, że oferty spełniły warunki stawiane ustalone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2022 Wójta Gminy Brody z dnia 08.06.2022 r.).

Pobierz druk - oświadczenie o danych rejestrowych stowarzyszenia.

Poprawiony: czwartek, 21 lipca 2022 12:57
 

Czy wiesz, że...

skwrnad brzegiem Zalewu Brodzkiego rozciągają się warte odwiedzenia "Skały w Rudzie". Na jednym z bloków skalnych rośnie brzoza, z korzenia której wyrastają cztery pnie. Według lokalnej tradycji każda panna, która usiądzie na tym drzewie na pewno dobrze wyjdzie za mąż. Zapraszamy do sprawdzenia tej legendy! Więcej informacji: link