Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie - oferta Stowarzyszenia Profilaktyczno-Społecznego "Azyl"

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie - oferta Stowarzyszenia Profilaktyczno-Społecznego "Azyl" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 07 lipca 2022 08:29

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Profilaktyczno–Społecznego „Azyl", adres organizacji: ul. Starachowicka 9, 27-230 Brody, zarejestrowanego pod nr 48 w ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starosty Starachowickiego. Oferta dotyczy zadania pod tytułem „Dowóz produktów żywnościowych dla osób potrzebujących". Rodzaj zadania: działalność z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Do dnia 15.07.2022r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327 t.j. z dnia 2022.06.24 r), Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 06.07.2022r. Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Azyl" złożyło ofertę na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota wnioskowanej dotacji wynosi 2 000 zł. Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl;
  2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody - www.brody.info.pl;
  3. W siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń.

Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać do Urzędu Gminy Brody poprzez platformę ePUAP: /BRODY/skrytka., lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3, 27- 230 Brody.

Skan oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

Poprawiony: czwartek, 07 lipca 2022 11:55
 

Czy wiesz, że...

fascynacja-mprzy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach dzaiałają cztery zespoły śpiewacze, dwie grupy taneczne oraz Gminna Orkiestra Dęta?