Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Niepodległa wnioski o dotacje

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Niepodległa wnioski o dotacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
czwartek, 12 maja 2022 09:00

Informujemy o możliwości aplikowania o dotacje w programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległej". Można wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 5 tys. do 30 tys. złotych brutto, przy czym poziom dofinansowania może wynosić do 100 % całości budżetu zadania.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:
1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
2. organizacje pozarządowe — spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).
Wnioskodawca ma obowiązek przedstawienia porozumienia o współpracy przy realizacji zadania z co najmniej dwoma podmiotami. Partnerem porozumienia mogą
• jednostki samorządu terytorialnego,
• państwowe i samorządowe instytucje kultury,
• archiwa państwowe,
• kościoły i związki wyznaniowe,
• przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze (publiczne i niepubliczne),
• uczelnie publiczne lub niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574),
• państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe,
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą, « organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe,
• spółdzielnie socjalne w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2020 r. poz. 2085. ze zm.).
Dotacje są przeznaczone na realizację następujących zadań:
1. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej interdyscyplinarne;
2. lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne
3. wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
4. rekonstrukcje wydarzeń historycznych.
5. działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzenia spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych
Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu Witkac
Na przygotowanie i złożenie wniosków beneficjenci mają czas do 16 maja 2022 roku do godziny 15.59.

Budżet programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej" w 2022 roku wynosi 1 min zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie  https://niepodlegla.gov.pl./aktualnosci/nabor-do-programu-totacyjnego-koalicje-dla-niepodleglej-2022

 

 

Serdecznie zapraszamy.
Biuro Programu „Niepodległa"

 

Poprawiony: środa, 18 maja 2022 11:03
 

Czy wiesz, że...

dyslokacjajednym z ciekawych zjawisk geologicznych w północnej części województwa świętokrzyskiego jest tzw. dyslokacja Wąchocko - Rudzka? Rzeka Kamienna niejako odgradza różne formy geologiczne. Prawy (południowy) brzeg rzeki stanowią utwory dolnego i środkowego triasu, natomiast wzdłuż lewego brzegu zalegają skały dolnej jury.