Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Spotkanie dla stowarzyszeń

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Spotkanie dla stowarzyszeń PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 20 stycznia 2022 09:36

Grafika przedstawiająca połączenia między osobami, która nawiązuje do tematyki spotkania organizacji pozarządowych.Marzena Bernat – Wójt Gminy Brody zaprasza na walne zebranie reprezentantów organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Brody. Spotkanie o charakterze otwartym odbędzie się w czwartek, 21 kwietnia 2022 r., o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brody.

Tematyka spotkania:

1. Podsumowanie upływającej kadencji Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Brodach;

2. Wyłonienie trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych wchodzących w skład Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Brodach (po jednej osobie z danego stowarzyszenia);

3. Ustalenie listy przedstawicieli stowarzyszeń (po jednej osobie z danej organizacji) do zasiadania w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert;

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku;

5. Plany dalszej działalności stowarzyszeń.

Na spotkanie proszę przygotować krótką informację na temat planowanych działań organizacji w sferze pożytku publicznego. W związku z punktem 2. tematyki obrad, stowarzyszenia powinny oddelegować na spotkanie osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (np. prezesa) oraz taką, która wyraża zgodę na zasiadanie w wyżej wspomnianym gremium doradczym. Należy wypełnić druk zgłoszenia delegata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brodach. Jeżeli chodzi o punkt 3., to w komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych stowarzyszeń, które starają się o dotację w odpowiednim otwartym konkursie ofert. Pobierz druk oświadczenia wysłannika organizacji pozarządowej chętnego do uczestnictwa w pracach komisji do oceny ofert w otwartych konkursach ofert.

Liczymy na to, że w spotkaniu uczestniczyć będą reprezentanci wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Brody.

Pobierz plik - treść sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

Poprawiony: wtorek, 05 kwietnia 2022 13:38
 

Czy wiesz, że...

fascynacja-mprzy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach dzaiałają cztery zespoły śpiewacze, dwie grupy taneczne oraz Gminna Orkiestra Dęta?