Ogłoszenie Wójta Gminy Brody Drukuj
Wpisany przez Rajmund Gębura   
wtorek, 09 lutego 2021 07:48

Wójt Gminy Brody na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości W Y K A Z udziałów stanowiących własność Gminy Brody w nieruchomościach gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Szczegółówe informacje o wykazie udziałów Gminy Brody  w nieruchomościach gruntowych do pobrania w załączniku poniżej.
Kliknij aby pobrać załącznik w formacie PDF rozmiar 408 kilibajtów.