Trawa nabór do 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej Drukuj
Wpisany przez Marzena Staryczenkow   
środa, 08 maja 2019 09:06

  Formowane brygady to nie tylko chlubne tradycje , ale także realne wparcie lokalnego społeczeństwa. Po osiągnięciu gotowości 10.ŚBOT będzie służyć mieszkańca województwa świętokrzyskiego poprzez ochronę ludności przed skutkami klęski żywiołowej , likwiduje ich skutki, ochronę mienia , zabytków, akcje poszukiwawcze oraz ratownicze lub ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a także udział w uroczystościach patriotycznych.

Mplakat wojsko


10. Świętokrzyska Brygada Ochrony Terytorialnej jest także liczącym się pracodawcą na lokalnym rynku pracy, umożliwiając zdobycie zawodu żołnierza lub służbę rotacyjną w jej szeregach
Kobiety i mężczyźni zainteresowani pełnieniem terytorialne służby wojskowej –składają wniosek do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień (WKU)
Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru można uzyskać pod numerami telefonów 261-174-510, 261-174-536, 261-174-512.

 

 

Poprawiony: środa, 08 maja 2019 09:18