Strona Główna Ogłoszenia Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
wtorek, 02 kwietnia 2019 13:38

paragrafM-prawo  
   Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku powiaty realizują zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

   Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu telefonicznym terminu wizyty pod nr telefonu: (41) 276 09 19, czynnym w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Starachowicach tj, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

   Osobie uprawnionej udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie osobiście z zastrzeżeniem, że osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w puncie osobiście, oraz osobom z trudnościami w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem, albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Możliwe jest również zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami z problemami w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
   Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość poza lokalem Punktu, osoba uprawniona składa staroście w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających brak możliwości skorzystania z porady w punkcie oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Co obejmuje nieodpłatną pomoc prawną?
Pomoc prawna polega na:
• poinformowaniu osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
• sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje

• spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności.

   Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest działaniem dostosowanym do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, mające na celu podniesienie świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na terenie powiatu starachowickiego zlokalizowane są 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
PUNKT NR 1 i 2 W STAROSTWIE POWIATOWYM W STARACHOWICACH, UL. DR WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4, 27-200 STARACHOWICE, POKÓJ NR 124 (I PIĘTRO) – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

PUNKT NR 3 W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH UL. RADOMSKA 45, 27-200 STARACHOWICE POKÓJ NR 16 (PARTER) – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PUNKT PROWADZONY JEST PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ PROWADZĄCĄ DZIALALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO – STOWARZYSZENIE WSPARCIA OBYWATELSKIEGO Z KRAKOWA- porad udzielają adwokaci.

PUNKT NR 4 W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH UL. RADOMSKA 45, 27-200 STARACHOWICE POKÓJ NR 16 (PARTER) – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE. PUNKT PROWADZONY JEST PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ PROWADZĄCĄ DZIALALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO – STOWARZYSZENIE WSPARCIA OBYWATELSKIEGO Z KRAKOWA - porad udzielają osoby o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia (Dz.U. z 2019 r. poz. 294).

Ocena porady.
Osoba uprawniona ma możliwość oceny udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego poradnictwa obywatelskiego, poprzez:
1. wypełnienie anonimowej OPINII, którą w wersji papierowej otrzyma od osoby udzielającej porady, którą następnie wrzuca do przeznaczonej na ten cel urny,

2. przekazanie anonimowej OPINII o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu (41) 276 09 19, na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub bezpośrednio do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach pok. 118 (I piętro) (dotyczy również przypadków udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość).

Działania powyższe są zgodne z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

W załącznikach poniżej do pobrania najważniejsze materiały dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

- Dyżury radców adwokatów w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

- Dyżury w Urzędzie Miasta w Starachowicach.

- Informacja w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej.

- Lista jednostek.

- Oświadczenie osoby uprawnionej.

- Rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy.

- Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.

- Opinia

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 12 lutego 2020 13:08
 

Czy wiesz, że...

powst-styczna przestrzeni wieków mieszkańców dzisiejszych Krynek charakteryzowali się postawą patriotyczną? Brali oni czynny udział zarówno w Powstaniu Listopadowym jak i Styczniowym. Wieś była częstym miejscem postojów oddziałów. Serdeczność i pomoc ludności zostały podkreślone w pamiętnikach powstańczych.

elektronik sigara