Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Na sygnale Gmina Brody dość spokojna

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Gmina Brody dość spokojna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

w.hamera-mW gminie Brody jest w miarę bezpiecznie. Wynika to z informacji Pani nadkom. Wioletty Hamery – Komendanta Komisariatu Policji w Brodach. Choć można życzyć sobie, żeby  na terenie gminy było mniej przestępstw, to okoliczni mieszkańcy mogą czuć się o wiele bezpieczniej niż w Starachowicach. Temat działalności policji, omawiany był  w czasie obrad Rady Gminy w Brodach 23 września br.

Podsumowując pracę komisariatu, Pani komendant powiedziała, że w 2011 roku miało miejsce 6 przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu. Wydarzyły się 3 wypadki drogowe: w Krynkach w Młynku i w Lipiu. Stwierdzono 16 przypadków kradzieży. (w 2010 było ich 9). Wzrosła ilość przestępstw związanych z przemocą domową - z 4 w 2010r. do 10 – 2011r. Liczba ta jest stosunkowo niewielka, ale wciąż wiele osób pokrzywdzonych nie zgłasza przestępstwa na policję.  Dużym problemem dla użytkowników dróg są nietrzeźwi kierowcy. W br. ukarano 44 osoby „na podwójnym gazie”. Policjanci zatrzymali też 9 osób, którym wcześniej zabrano prawo jazdy.

Na podobnym poziomie co w zeszłym roku utrzymuje się liczba przestępstw z udziałem nieletnich – 4 przypadki. Przy komendzie powiatowej policji funkcjonuje Nieetatowy Zespół ds. Nieletnich, który nadzoruje młodzież z grupy ryzyka. Pani Wioletta Hamera powiedziała, że wszystkie większe festyny i imprezy sportowe przebiegły spokojnie.

W 2011 wszczęto 161 postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. Z tej liczby, 25 wykroczeń dotyczyło bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, 12 – przeciwko mieniu, 4 – przeciwko obyczajności publicznej, a 8 dotyczyło osób nietrzeźwych. W ramach codziennej pracy wystawiono łącznie 160 mandatów. Zdecydowana większość z nich dotyczyła ruchu drogowego. W 2010 wypisano 255 mandatów.

Ogólna wykrywalność przestępstw zaistniałych na terenie gminy Brody wynosi niewiele ponad 85%.

Poprawiony: wtorek, 04 października 2011 13:40
 

Czy wiesz, że...

skwrnad brzegiem Zalewu Brodzkiego rozciągają się warte odwiedzenia "Skały w Rudzie". Na jednym z bloków skalnych rośnie brzoza, z korzenia której wyrastają cztery pnie. Według lokalnej tradycji każda panna, która usiądzie na tym drzewie na pewno dobrze wyjdzie za mąż. Zapraszamy do sprawdzenia tej legendy! Więcej informacji: link