Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Konsultacje społeczne Gmina zbadała opinie mieszkańców

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Gmina zbadała opinie mieszkańców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki, Martyna Cieślik   
środa, 30 grudnia 2020 08:07

Wykres - wyniki ankiety w ramach konsultacji społecznych. Na pytanie „Jak często przebywasz nad Zalewem Brodzkim?", 11% badanych odpowiedziało że codziennie. 41% osób zaś odwiedza zalew w weekend a 30% bywa tu raz w miesiącu.Dobrowolna ankieta była elementem konsultacji społecznych projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie odpowiedzi, rysuje się obraz gminy jako obszaru dobrego do zamieszkania i spędzania wolnego czasu. Interesujące jest też to, jak ważna dla badanych jest ekologia.

Zdecydowana większość wypełniających ankietę określała się jako mieszkańcy gminy Brody (ponad 29%), osoby zainteresowane kupnem działki (24%) i właściciele nieruchomości (19%). Dla ponad 17% badanych, gmina Body jest miejscem do spędzania wolnego czasu. Pozostali zaznaczyli ten obszar jako miejsce pracy.

Zalew Brodzki jest popularny

Na pytanie „Jak często przebywasz nad Zalewem Brodzkim?", 11% badanych odpowiedziało że codziennie. 41% osób zaś odwiedza zalew w weekend a 30% bywa tu raz w miesiącu. W kolejnym pytaniu zapytano czy tereny wokół zalewu powinny być ogólnodostępne. Twierdząco odpowiedziało 81% badanych.

 Wykres - wyniki ankiety w ramach konsultacji społecznych. Zadano pytanie „Z jakiego typu aktywności i form wypoczynku korzystasz przebywając nad Zalewem Brodzkim?" Sumy odpowiedzi na kolejne pytanie są następujące. Około 36% badanych korzysta ze spacerów lub jazdy na rowerze a ok, 21% wędkuje. Około 16% ankietowanych korzysta z placów zabaw, do parku linowego chodzi ok. 11% badanych. Innymi formami aktywności są: siłownia plenerowa (ok 30%) i ścianka wspinaczkowa (ok 8%).

Dzięki badaniu wiemy które formy rekreacji są najpopularniejsze.

Sumy odpowiedzi na kolejne pytanie są następujące. Około 36% badanych korzysta ze spacerów lub jazdy na rowerze a ok, 21% wędkuje. Około 16% ankietowanych korzysta z placów zabaw, do parku linowego chodzi ok. 11% badanych. Innymi formami aktywności są: siłownia plenerowa (ok 30%) i ścianka wspinaczkowa (ok 8%). Zapytano także o wizerunek gminy Brody. Około 38% badanych potwiedziło że jest to dobre miejsce do mieszkania, ponad 32% uważa że gmina Brody jest dobrym miejscem do spędzania wolnego czasu. Pozostałe opinie otrzymały podobną liczbę zwolenników - dobre miejsce do planowania przyszłości oraz do pracy / prowadzenia działalności gospodarczej.

Priorytety mieszkańców

W ankiecie zadano także ciekawe pytanie o czynniki najsilniej wpływające na standard życia w gminie Brody. Zdecydowana większość ankietowanych (ponad 28%) wskazała tu ekologię. Prawie co czwarta osoba ankietowana zaznaczyła w arkuszu turystykę. Pozostałe odpowiedzi widać na wykresie:

Wykres dotyczący jednoego z pytań ankiety w konsultacjach społecznych projektu studium gminy Brody. W ankiecie zadano także ciekawe pytanie o czynniki najsilniej wpływające na standard życia w gminie Brody. Zdecydowana większość ankietowanych (ponad 28%) wskazała tu ekologię. Prawie co czwarta osoba ankietowana zaznaczyła w arkuszu turystykę.

Ankietowani wskazali najważniejsze czynniki wpływające na jakość życia w gminie Brody.

Wygląda na to, że poszanowanie przyrody, jej różnorodności i stanu bliskiemu naturalnego jest tak ważne dla osób wypełniających ankietę. Może ten wynik świadczy o wysokiej świadomości ekologicznej osób przebywającym na terenie gminy? Kolejnymi, popularnymi czynnikami były: turystyka oraz uzbrojenie terenów budowlanych we wszystkie sieci infrastruktury. „Odpowiedzi te są potwierdzeniem dróg rozwoju gminy, które obrałam obejmując funkcję Wójta Gminy Brody" – powiedziała pani wójt Marzena Bernat. „Od lat inwestujemy w turystykę, nad zalewem stworzyliśmy obiekt rekreacyjny wysokiej jakości, dbamy o porządek i czystość. Ponadto rozwijamy infrastrukturę. Wykonaliśmy m. in. kanalizację w Lubieni, wiele dróg i chodników na terenie gminy" – dodała Wójt Gminy Brody. Wyniki ankiety potwierdzają plany gminy co do inwestowania w turystykę, bo w innym pytaniu aż 76% badanych uważa, że dalej należy rozwijać ten rodzaj infrastruktury z wykorzystaniem istniejących zbiorników wodnych i terenów zielonych. Ciekawe są także odpowiedzi na temat lasów w zagospodarowaniu przestrzennym. Około 79% osób uznało je za walor gminy Brody, miejsce odpoczynku i rekreacji dzięki czemu oddychamy czystym powietrzem. Pogląd: „to przestrzeń niewykorzystana pod względem turystycznym i rekreacyjnym" popiera 13% ankietowanych. 8% osób uważa inaczej – że lasy to niewykorzystana przestrzeń do zabudowy i inwestycji.

Znamy potrzeby by im zaradzać

Zapytano respondentów o to czy są na terenie gminy potrzeby rozbudowy komunikacji. 65 procent badanych twierdziło, że potrzebne są nowe trakty komunikacyjne i ścieżki rowerowe. 27% osób uznało, że wystarczy systematycznie remontować istniejącą infrastrukturę. Pozostałe osoby nie miały zdania na ten temat. Na podstawie odpowiedzi, okazało się że w gminie Brody najbardziej brakuje tras rowerowych i spacerowych (ok. 27% badanych), dobrej jakości infrastruktury drogowej (ok. 22% odpowiedzi), usług z zakresu kultury (18%) i usług handlowych (17%). Reszta odpowiedzi była w kategorii „inne". W tym punkcie można było wybrać wiele opcji. Zadano też dość precyzyjne pytanie czy jest potrzeba budowy obwodnicy drogi krajowej nr 42. Za tym rozwiązaniem, które powinno odciążyć tereny zabudowane od nadmiernego ruchu było 55% ankietowanych. Nie znalazło powszechnego poparcia twierdzenie, że obwodnica niejako rozdzieli okolicę na dwie części. Taka opinia była w ok. 24% odpowiedzi. Pozostali nie mieli zdania w tej sprawie. W ankiecie znalazło się także pytanie dotyczące preferowanej formy zabudowy w gminie Brody. Największą popularność znalazła zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca (82% poparcia). Około 9% badanych wskazała na domki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej. Zabudowę szeregową poparło 7% ankietowanych. Inne rozwiązania stanowiły 2% odpowiedzi. Ankietowani odpowiedzieli też na pytanie czy potrzeba jest ogólnodostępnych miejsc spotkań i rekreacji. Z tą ideą zgodziło się 47% badanych. 22% uważało, że nie ma takiej potrzeby.

O ankiecie

Głównym celem przeprowadzenia badania ankietowego wśród mieszkańców było zebranie opinii w zakresie potrzeb i oczekiwań dot. kierunków rozwoju gminy Brody. W badaniu wzięły udział 203 osoby (114 kobiet i 89 mężczyzn). Dominującą grupą badanych były osoby z przedziału wiekowego 26 – 45 lat. Natomiast najmniej liczną grupę stanowiły osoby pomiędzy 16 a 25 rokiem życia oraz osoby powyżej 65 roku życia. Ankietę można było wypełnić w Urzędzie Gminy Brody, w punkcie konsultacyjnym na terenie Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim oraz w internecie, na stronie www.brody.info.pl (zakładka „konsultacje społeczne"). Ponadto była ona rozprowadzona w wersji papierowej przez sołtysów i radnych. Opinie zbierano w okresie od 06.11.2020r. do 15.12.2020r. Ankieta była dość rozbudowana - zawierała 18 pytań. Piętnaście z nich dotyczyło opinii na temat stanu obecnego oraz kierunków rozwoju gminy Brody. Trzy pytania służyły identyfikacji badanej zbiorowości pod względem cech społeczno-demograficznych. Odpowiedzi były anonimowe. Wyniki ankiety pomogą w opracowaniu założeń planistycznych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Udane konsultacje

Ankieta dotycząca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody realizowana była w ramach projektu "Wspólny Plan" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Serdecznie dziękujemy wszystkim za tak aktywny udział w konsultacjach. Odzew społeczny na tę akcję był ogromny. Wiele osób dzwoniło do urzędu Gminy Brody uzyskiwało informacje w tej sprawie. Ankieta była tylko częścią konsultacji, cały proces zasięgania opinii i inne sprawy z tym związane omówimy w kolejnym artykule.

Wykres - odpowiedzi na pytanie: "Czy warto uczestniczyć w procedurze zmiany studium i jego konsultowaniu?" 71% badanych popiera ideę konsultacji społecznych. Ok. 13% odpowiedziało że nie wie i nigdy się nad tym nie zastanawiało. 7% uważa że to zły pomysł. 8% nie ma zdania.

71% badanych popiera ideę konsultacji społecznych.

Poprawiony: środa, 30 grudnia 2020 11:28
 

Czy wiesz, że...

kk3widziałaś(łeś) kiedyś budowlę z "płaczącego" piaskowca? Z takiego materiału zbudowany jest kościół w Krynkach.