Spotkanie jeszcze bardziej otwarte Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 17 listopada 2020 09:41

Spotkanie na temat projektu studium odbędzie się w internecie. Zdjęcie przedstawia ekran komputera z uruchomioną  wideokonferencją, w której udział bierze sześć osóbW dniu 21 listopada 2020r., w ramach konsultacji społecznych odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami na temat projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody. Pierwotnie spotkanie to zaplanowano zorganizować w Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach, jednak ze względu na sytuację epidemiczną przeprowadzone ono będzie przez internet. Jest szansa, że przez tę zmianę wielu osobom będzie łatwiej w nim uczestniczyć.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w sobotę 21 listopada o godzinie 13:00 na platformie Microsoft Teams. W celu dołączenia do spotkania, proszę użyć przeglądarki internetowej Edge, która
zainstalowana jest wraz z systemem Windows lub aplikacji Microsoft Teams. Adres internetowy otwartego spotkania konsultacyjnego to: https://bit.ly/konsult-online-b .

Celem spotkania jest przedstawienie projektu studium oraz stworzenie możliwości do dyskusji nad projektem studium oraz poszukiwania wspólnych rozwiązań. W ramach połączenia będzie można podzielić się swymi potrzebami i pomysłami co do kierunków zagospodarowania przestrzennego. W spotkaniu, oprócz osób chętnych uczestniczyć będą władze gminy oraz urbanista sporządzający projekt studium. Nad porządkiem spotkania czuwać będzie moderator.

Poprawiony: czwartek, 19 listopada 2020 13:52