Konsultacje pod namiotem (zdjęcia) Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 09 listopada 2020 13:25

Pani Marzena Bernat - Wójt Gminy Brody odwiedziła pracowników urzędu zajmujących są konsultacjami dot. studium. Konsultacje te przeprowadznoe były pod namiotem na terenie Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim.W piątek, na terenie Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim zorganizowany był terenowy punkt konsultacyjny. Pod namiotami można było zapoznać się z projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody. Wywieszona była duża mapa a także dostępny był komputer, na którym mieszkańcy nanosili swoje uwagi co do konkretnych obszarów dokumentu planistycznego.

Punkt konsultacyjny został zorganizowany na terenie centrum turystycznego bo to miejsce nadal odwiedza sporo osób. Rodzice, którzy przyjechali tu np. na place zabaw, mogli zostawić na chwilę dzieci pod opieką odpowiedniej osoby. Najmłodsi w namiocie mieli zapewnione zabawy i zajęcia plastyczne. Dla wszystkich odwiedzających przewidziany był poczęstunek z gorącymi napojami oraz upominki. W trakcie konsultacji, odwiedzający punkt wypełniali ankiety dotyczące studium. Narzędzie informatyczne dotyczące zbierania uwag mieszkańców co do studium omówione jest na stronie www.brody.info.pl

Punkt konsultacyjny zorganizowany był z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Konsultacje prowadzone są w ramach projektu "Wspólny Plan" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Poprawiony: czwartek, 12 listopada 2020 09:23