Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Konsultacje społeczne Pokaż na mapie swoją wizję gminy!

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Pokaż na mapie swoją wizję gminy! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 05 listopada 2020 13:20

projekt-studium-uwarunkowan-przestrzennych-gmina-brody-konsultacje-spoleczne-mGmina rozpoczęła konsultacje społeczne projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody. Oprócz tradycyjnych form wyrażania opinii uruchomiona została aplikacja internetowa z mapą, na której można wyrazić swoje opinie co do tego dokumentu planistycznego. Narzędzie programistyczne w którym każdy może wyrazić swoją opinię co do danego obszaru dostępne jest pod adresem:
http://bit.ly/konsult-mapa .


Najpierw trzeba wyszukać „Brody" w polu tekstowym lub znaleźć naszą gminę na mapie. Po przeczytaniu wiadomości z prawej strony ekranu, z menu po lewej stronie można wybrać pozycję konsultacje społeczne i jeszcze raz kliknąć w nazwę naszych konsultacji. Teraz każdy może dodać swoją uwagę poprzez narysowanie wielokąta w odpowiednim miejscu mapy. Oprócz tego warto dodać szczegółowy opis wskazówki. Dołączyć do niej można dokument dotyczący terenu.

Studium określa w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania w gminie. Na mapie nie należy opisywać zmian przeznaczenia działek ponieważ nie jest to zadaniem studium. Nie są to oficjalne wnioski do studium ale wskazówki i sugestie, które będą wzięte pod uwagę w następnym etapie prac nad studium. Omawiana aplikacja internetowa nie zastępuje właściwej procedury planistycznej. Taki przebieg formalny przeprowadzony będzie później.

Przypominamy, że z uwagi na sytuację epidemiczną i wynikające z niej nowe ograniczenia obowiązujące od soboty, punkt konsultacyjny zlokalizowany na terenie Centrum Turystycznego w Rudzie nie będzie zorganizowany w sobotę 7 listopada. Datę spotkania przeniesiono na piątek, 6 listopada 2020r. o godz.12:00. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Poprawiony: czwartek, 12 listopada 2020 09:25
 

Czy wiesz, że...

bocian.czchciałbyś na własne oczy zobaczyć bocian czarnego? Ten rzadki gatunek wybrał na miejsce gniazdowania niedostępne partie rezerwatu "Rosochacz". Miłośnik przyrody dostrzeże tam wiele ciekawych gatunków flory i fauny.