Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Konsultacje społeczne Będą konsultacje społeczne na temat gospodarki przestrzennej

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Będą konsultacje społeczne na temat gospodarki przestrzennej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 15 października 2020 11:03

Marzena-Bernat-Wojt-Gminy-Brody-zaprasza-na-konsultacje-spoleczne-mGmina Brody pozyskała grant na przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody (w skrócie studium). Oprócz tradycyjnych form wyrażania opinii uruchomiona będzie aplikacja internetowa z mapą online oraz spotkania na terenie gminy.

- Razem zmieniamy gminę Brody na lepsze. Zachęcam mieszkańców do wspólnej dyskusji na temat przyszłego wyglądu Naszej Małej Ojczyzny. Opracowaliśmy dokument planistyczny, który ułatwia rozwój budownictwa w gminie i stanowi zachętę do inwestowania na naszym terenie – powiedziała Marzena Bernat, Wójt Gminy Brody.

Ważny dokument

Studium określa w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania w gminie. Składa się z dwóch części: Pierwsza mówi o tym, jak przestrzeń gminy wygląda obecnie. Druga natomiast decyduje o kierunkach rozwoju gminy w tym o lokalizacji przyszłych inwestycji. Studium uchwalane jest przez Radę Gminy w Brodach na wniosek Wójta Gminy Brody.

Dalsze działania

Do przeprowadzenia dialogu z mieszkańcami, oprócz narzędzi informatycznych planowane są też punkty konsultacyjne, w których będziecie można zdobyć informacje na temat studium i wyrazić swoją opinię na ten temat. Zapraszamy 7 listopada 2020r., godz. 13.00 na teren Centrum Turystycznego w Rudzie przy ul. Panoramicznej a także 14 listopada 2020 r., godz. 13.00 na teren przed budynkiem Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach przy ul. Radomskiej 34. Otwarte spotkanie z mieszkańcami przewidziane jest na 21 listopada 2020 r., godz. 13.00 w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach.

Grant

Konsultacje przeprowadzone będą w ramach projektu "Wspólny Plan" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szczegółowe informacje dotyczące tego tematu dostępne są pod adresem www.brody.info.pl w zakładce "Konsultacje społeczne", w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach lub telefonicznie na numer 41 271 12 31.

plakat-konsultacje-studium-gmina-brody

ulotka-konsultacje-spoleczne-studium-gmina-brody-m

 

 

ulotka-konsultacje-spoleczne-studium-gmina-brody2-m

 

Logo RP UE, Fundusze unijne

Poprawiony: czwartek, 15 października 2020 12:18
 

Czy wiesz, że...

grod2w Lubieni, na jednym ze wzgórz prawdopodobnie istniało kiedyś grodzisko. W 1363 r. wydano prawo lokacji wsi na prawie niemieckim. Zapewne osada rozwijała się bujnie skoro w 1440r. biskup Zbigniew Oleśnicki wystawił przywilej lokacji, na prawie magdeburskim - miasta Lubienia. Z nieznanych przyczyn lokacji nie zrealizowano.