Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Inwestycje Kanalizacja, drogi i świetlice

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Kanalizacja, drogi i świetlice Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 22 listopada 2011 12:31

Kanalizacja w BrodachMinął rok urzędowania Wójta Andrzeja Przygody. Jest to okazja do podsumowań dotychczasowych działań. Czas ten upłynął głównie pod znakiem budowy kanalizacji w Brodach oraz czwartej w gminie świetlicy wiejskiej. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej to największa inwestycja gminna. Jednocześnie dzięki oszczędnościom w wydatkach urzędu, udało się zmniejszyć zadłużenie gminy z ok. 55% (2008r.) do wartości 30% - przewidywanej na koniec 2011r.

Obecnie, najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi gminy jest rozbudowa dróg, kanalizacji oraz przygotowanie atrakcyjnych miejsc spędzania wolnego czasu. Gmina Brody jako jedyna w powiecie starachowickim, może pochwalić się tak wysokim stopniem dostępności kanalizacji. Jesteśmy także liderami jeżeli chodzi o świetlice środowiskowe. Mamy cztery takie obiekty.

Dla czystości zalewu

Budowa kanalizacji w Brodach została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogólna wartość projektu to ponad 5,3 mln zł. W tym 60% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała część pochodzi z budżetu gminy. Wybudowana została sieć kanalizacyjna o łącznej długości ok. 10,5 km oraz 4 pompownie ścieków. Ponadto wykonano odcinki sieci kanalizacyjnej w Kuczowie, Stykowie przy ul. Kolejowej oraz w Krynkach przy ul. Zakanale. Dzięki rozległej sieci kanalizacyjnej w gminie Brody, prawie 79% posesji ma możliwość podłączenia do instalacji ściekowej. Inwestycja ekologiczna, jaką jest budowa kanalizacji zmniejsza zanieczyszczenie Zalewu Brodzkiego. Niestety, gmina nie ma żadnego wpływu na czystość wody w górnych partiach rzeki Kamiennej.2m

 

Zamiast przesiadywania na przystankach

Mieszkańcy Krynek i okolicznych wsi mogą korzystać z wyremontowanej świetlicy. Czwarta tego typu placówka w gminie mieści się w budynku O.S.P. w Krynkach. Koszt adaptacji budynku i wyposażenia świetlicy wynosi 64 tys. 394 zł brutto. Na to zadanie uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 41 tys. 882 zł. Świetlice w Brodach, Krynkach Stykowie i Kuczowie są dobrze wyposażone. Chętnie odwiedza je młodzież by razem spędzić wolny czas. Można tam za darmo skorzystać z bilardu i innych gier świetlicowych, nowoczesnego sprzętu audio i wideo lub komputerów podłączonych do Internetu. W placówkach organizowane są spektakle kulturalne, spotkania dla dorosłych oraz zajęcia wakacyjne. Młodzież chętnie korzysta ze świetlic. Dzięki temu, rodzice mają gwarancję, że ich dzieci spędzają czas w ciekawy, kulturalny sposób oraz z daleka od alkoholu czy narkotyków.

 

4mDrogi i chodniki

Na remont dróg zniszczonych  po ubiegłorocznych ulewach, gmina otrzymała 800 tys. rządowej dotacji. Ze środków tych wyremontowano m. in.

  • ulicę Spacerową w Jabłonnie, gdzie położono nową nawierzchnię, wyremontowano odwodnienie, umocniono skarpy i naprawiono przepusty.  Ogólny koszt prac wyniósł ok. 337 tys. zł.
  • Drogę Henryk przez wieś o długości ponad 1300m. Koszt jej modernizacji wyniósł ok. 185,5 tys. zł.
  • drogę w Stawie Kunowskim o długości ok. 1100m, obejmującą ulice: Podwale, Miodowa i Krótka. Koszt inwestycji wynosi blisko 183 tys. zł.
  • trzy odcinki dróg w Lipiu. Ulicę Podłaziska (długość: ok. 1200m. koszt: ponad 188 tys.);  fragment ul. Leśnej (długość: 100m., koszt: prawie 14 tys. zł.) oraz drogę od ul. Leśnej (długość: 200m, koszt: ok. 10 tys. zł.).

3mNa przebudowę ulicy Aptecznej w Brodach Gmina uzyskała dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Koszt remont drogi o długości 192 m. wyniósł ok. 40,5 tys. zł.

Pod koniec zeszłego roku, zakończono modernizację dwóch dróg w Dziurowie: Ulicy Miłej (200mb) – zniszczonej po majowych powodziach, oraz ulicy Spacerowej (380mb).  Wyremontowano również  ulicę Północną w Dziurowie. Gmina wyegzekwowała pieniądze ten remont od Polskich Kolei Państwowych. Kompleksowo rozwiązano odwodnienie drogi wraz z studnią chłonną. Na odcinku 80mb wykonano nakładkę bitumiczną wraz z korektą łuków poziomych. Wartość w/w robót  wynosi  40 tys. zł netto. Również w Dziurowie, gmina wykonała umocnienia skarp rowu przebiegającego wzdłuż  posesji (długość 40m.). W Rudniku przy ulicy Górnej i w Brodach przy ul. Nad Torami zamontowano bariery sprężyste. Ponadto, wykonano wiele napraw odwodnienia oraz cząstkowych remontów nawierzchni dróg.

8mWspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Starachowicach dokończono budowę chodnika dla pieszych w m. Krynki. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, w bieżącym roku został wykonany chodnik wraz z elementami odwodnienia. Natomiast w przyszłości przebudowana zostanie na tym odcinku jezdnia.  Ponadto, ZDP wykonał remont mostu na rzece Kamiennej w Stawie Kunowskim i przebudowę drogi Starachowice - Dziurów.

 

Szkolnictwo

5mPoza bieżącymi remontami w szkołach, placówki oświatowe mają nowoczesne pomoce naukowe. Urządzenia do nauczania m. in. języków obcych, zainstalowane zostały w Szkole Podstawowej w Adamowie. W skład pracowni językowej wchodzą 22 stanowiska dla uczniów z wysokiej klasy słuchawkami, laptop, tablet dla nauczyciela, głośniki oraz projektor z ekranem, Ponadto w sali ustawione są nowe meble, przystosowane do tych urządzeń. Pomoce naukowe zostały zakupione ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2011 r. Z tego programu, gmina stara się także o tablice multimedialne dla szkół w Dziurowie i Lubieni. Nowoczesny sprzęt elektroniczny funkcjonuje już w obu gimnazjach i dwóch szkołach podstawowych – w Stykowie i w Brodach.

 

Coś dla najmłodszych

6mPrzy świetlicy w Kuczowie powstał plac zabaw dla dzieci. Obiekt został wykonany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (małe granty).  Ogólny koszt adaptacji placu i wyposażenia dla dzieci wynosi prawie 30 tys. złotych, z tego z dotacji pochodzi niewiele ponad 17 tys. zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy Brody. Na realizację z tego samego programu czekają strefy rekreacji dla małych dzieci w Adamowie i Dziurowie. Wnioski na te inwestycje, z powodu braku środków, umieszczone zostały na liście rezerwowej. W gminie Brody funkcjonują trzy przedszkola i cztery place zabaw. Miejsca zabawy dla małych dzieci utworzone są w dziewięciu szkołach. Wyposażenie to zostało w ostatnich latach zakupione z programu „Radosna szkoła”.

 

Pomoc w usuwaniu azbestu

1mW Gminie Brody trwa realizacja Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2007-2032. Od rozpoczęcia realizacji programu z terenu Gminy Brody usunięto 200 ton pokryć dachowych zawierających azbest. W 2011r. udzielono pomocy w usunięciu odpadów z 29 posesji i usunięto ok. 50 ton odpadów. Realizacja programu w 2011roku będzie trwała do 15 grudnia i przewiduje się usunięcie łącznie ok. 90 ton odpadów. Dzięki temu, mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie pozbyć się rakotwórczego materiału. Koszt usuwania azbestu w 2011r. wynosi ponad 26,2 tysięcy zł. Z tego, 50% pochodzi z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 35% - to środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. Pozostałe koszty pokryte zostaną z budżetu gminy.

Poprawiony: środa, 23 listopada 2011 13:41
 

Czy wiesz, że...

bocian.czchciałbyś na własne oczy zobaczyć bocian czarnego? Ten rzadki gatunek wybrał na miejsce gniazdowania niedostępne partie rezerwatu "Rosochacz". Miłośnik przyrody dostrzeże tam wiele ciekawych gatunków flory i fauny.