Droga do Starachowic będzie naprawiona! (film) Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 16 września 2022 13:13

Zdjęcie uczesrników konferencji prasowej na temat trzech inwestycji drogowych. Wśród nich jech dojazd do Starachowic od strony Lubieni i Lipia.Po wielu latach oczekiwań mamy wspaniałą wiadomość! Dzięki wsparciu finansowemu gminy Brody, realizowana będzie rozbudowa drogi przez las od skrzyżowania z droga Lubienia – Starachowice, przez skrzyżowanie z drogą do Lipia i do ulicy Leśnej w Starachowicach. W dniu 16 września odbyła się konferencja prasowa władz powiatu wraz z przedstawicielami czterech samorządów, których dotyczy ten i inne projekty. W spotkaniu uczestniczyła Marzena Bernat – Wójt Gminy Brody.

Na przebudowę omawianej drogi, powiat Starachowice zdobył ok. 5,3 mln zł dofinansowania z „Polskiego Ładu". Wkład własny tej inwestycji stanowi ok. 166 tys. zł z budżetu gminy Brody (dotyczy części inwestycji w granicach gminy), ok. 242 tys. środki miasta Starachowice i ok. 116 tys. od powiatu starachowickiego.

Marzena Bernat Wójt Gminy Brody oraz Marek Materek Prezydent Miasta Starachowice w czasie konferencji prasowej na temat trzech inwestycji drogowych. Wśród nich jech dojazd do Starachowic od strony Lubieni i Lipia.- poprawimy komfort jazdy i bezpieczeństwo na tym odcinku – powiedział Piotr Ambroszczyk – Starostwa Powiatu Starachowickiego. Marzena Bernat Wójt Gminy Brody podziękowała staroście za złożenie wniosku na dofinansowanie bo jest to inwestycja bardzo długo wyczekiwana w gminie Brody. - Stan tej drogi był taki, że nie można było przejechać nie zauważając że wjeżdża się do Starachowic – powiedział Marek Materek, Prezydent Miasta Starachowice. Andrzej Klimczak – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, poinformował obecnych, że przy sprzyjających okolicznościach, planuje się odbiór drogi w połowie 2024 roku.

Szkic przebiegu inwestycji - mapa.

Poprawiony: piątek, 16 września 2022 13:36