Będzie kolejny parking nad Zalewem Brodzkim Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 20 kwietnia 2022 10:53

W spotkaniu Pani Marzeny Bernat – Wójta Gminy Brody z wykonawcą parkingu - Grzegorzem Kosterną uczestniczył Marcin Góźdź – Sekretarz Gminy Brody, Dorota Dyka – Skarbnik Gminy Brody, Jacek Wójcik – kierownik referatu inwestycyjnego.W dniu 20 kwietnia Wójt Gminy Brody podpisała umowę na budowę parkingu przy tzw. „Oczku" od strony Krynek. Nad Zalewem Brodzkim wypoczywa coraz więcej osób, stąd jest pilna potrzeba budowy większego parkingu. Nowy plac z kostki brukowej będzie miał powierzchnię 640 m2.

Wykonawcą jest firma KOS-BUD Grzegorz Kosterna z Iłży. Według umowy, inwestycja zostanie zrealizowana do lipca br. za ok. 113,5 tys. zł. Działanie prowadzone będzie w ramach projektu pn. "Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej", który jest współfinansowany ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020.

Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Herb Województwa Świętokrzyskiego i logo Funduszy Unijnych.

Poprawiony: środa, 20 kwietnia 2022 12:21