Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Inwestycje Nie tylko drogi i kanalizacja

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Nie tylko drogi i kanalizacja Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 01 października 2010 08:22

mz-2-minOd wielu lat gmina Brody jest lokalnym liderem inwestycji i pozyskiwania pieniędzy unijnych. W październiku zeszłego roku „Echo Dnia” podało dane statystyczne ze wszystkich gmin województwa świętokrzyskiego, dotyczące pieniędzy wydawanych w 2008 roku na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Według tego rankingu gmina Brody jest na najwyższej pozycji spośród wszystkich gmin powiatu starachowickiego. Na liście 102 gmin województwa, Brody zajęły aż 9 miejsce i wyprzedziły miasta, takie jak Wąchock, Kielce, Sędziszów, Bodzentyn czy Nowa Słupia. W niniejszym artykule przedstawiamy podsumowanie kadencji samorządowej -na lata 2006 - 2010.


mz-7-minKanalizacja:

W 2009 roku gmina Brody kolejny raz zajęła II miejsce w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę Województwa Świętokrzyskiego. Władze województwa doceniły w ten sposób starania gminy o czystość Zalewu Brodzkiego poprzez budowę kanalizacji. W 2010 roku zostanie wykonany kolejny odcinek sieci - w miejscowości Brody ulice: Szkolna, Piaskowa i Akacjowa. Jest to najdroższa inwestycja tego roku. Zadanie to będzie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Koszt inwestycji wynosi ponad 5 mln zł. 40% tej kwoty pochodzić będzie z budżetu gminy.

W latach 2006 -2010 rozbudowano i unowocześniono oczyszczalnię ścieków w Stykowie. Wybudowano też siec kanalizacyjną w Młynku i w Kuczowie. Obecnie już ok. 70% gospodarstw w gminie ma możliwość podłączenia do kanalizacji.

 

mz-4-minJak oczyścić zalew?

Dużym problemem i hamulcem w rozwoju turystyki w gminie są tzw. okresowe  „zakwity wody” w Zalewie Brodzkim. Od siedmiu lat władze gminy starają się poprawić tę sytuację. W czerwcu br. zakończyły się negocjacje z właścicielem zbiornika. Uzgodniono porozumienie, na mocy którego, firma „Zębiec” przebada i oczyści tzw. „Mały Staw”. Na podstawie doświadczeń na tym niewielkim zbiorniku wodnym, powstanie optymalna metoda oczyszczenia całego zalewu.

 

Drogi i  chodniki

mz-5-minGmina Brody ma sieć dróg dobrej jakości. Pod tym względem wypada korzystniej niż tereny ościenne. W kadencji 2006 -2010 wykonano następujące remonty dróg: Młynek – Przymiarki, Jabłonna ul. Polna, Adamów koło cmentarza, Lubienia ul. Leśna, Bór Kunowski – Staw Kunowski, Styków k. cmentarza,  Lipie – Henryk Szyb, Ruda ul. Nad Zalewem i ul. Południowa, Dziurów ul. Spokojna, Krynki ul. Kościelna, Staw Kunowski ul. Stawowa oraz Ruda ul. Duża. Budowano i wyremontowano także chodniki: w Stykowie, w Brodach i w Młynku przy drodze krajowej nr 9, w Lubieni, w Rudzie przy ulicy Widok. Odnowiony został także Park Gminny w Brodach. Przewidziana jest też duża inwestycja polegająca na wykonaniu tzw. „promenady turystycznej nad Zalewem Brodzkim” w Krynkach przy ul. Starachowickiej. Wyremontowane będą dwie drogi w Dziurowie: ul. Spacerowa i Miła.

 

Wyremontowane jest żółtemz-6-min

Dużą szansą dla gminy było pozyskanie 311 tys. euro z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na termomodernizacje 13 budynków publicznych. Obiekty wyremontowano, ocieplono i zmodernizowano centralne ogrzewanie. Budynki otrzymały nową, estetyczną elewację  w kolorze żółtym. Dzięki inwestycji stały się one w pełni funkcjonalne dla mieszkańców. Zmniejszyły się także koszty ich eksploatacji gdyż są  energooszczędne.  Kwota dofinansowania  stanowiła 68,90% kosztów zadania.  Pozostałe pieniądze pochodziły z budżetu gminy. Odnowiono następujące budynki publiczne: Ośrodek Zdrowia w Lubieni, Centrum Kutury i Aktywności Lokalnej w Brodach, Szkoła Podstawowa w Stykowie, w Brodach, w Lubieni, w Lipiu Szkoła Podstawowa  i Gimnazjum w Krynkach,  Klub Rolnika w Kuczowie, Gminny Ośrodek mz-3-minZdrowia w Brodach, Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie, w Krynkach, w Stykowie i w Brodach. W latach 2006 – 2010 wybudowano następujące obiekty: budynek Szkoły Podstawowej w Dziurowie, budynek  urzędu gminy, kompleks sportowy w Brodach wraz z zapleczem i sceną plenerową,  centrum sportowo – rekreacyjne w Adamowie. Spośród remontów najważniejsze to: przebudowa stropu w Szkole Podstawowej w Brodach, wymiana posadzek w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie, wykonanie centralnego ogrzewania i kotłowni w Szkole Podstawowej w Rudniku, remont Ośrodka Zdrowia w Lubieni i budynku komunalnego w Borze Kunowskim. W gminie Brody powstały dwa przedszkola z placami zabaw - w Stykowie i w Rudzie. W ostatnich latach szkoły otrzymały nowoczesne pomoce naukowe. W gimnazjum w Krynkach zainstalowano tablicę multimedialną. Podobne narzędzia dydaktyczne mają otrzymać kolejne szkoły w gminie.

 

Kłopoty z azbestem

Mieszkańcy ulic Długiej, Górnej i Poprzecznej w Krynkach mają stary wodociąg zbudowany z rur azbestowych. Władze gminy od dłuższego czasu starają się ten problem rozwiązać. Największą przeszkodą nie są jednak formalności ale zgoda niektórych mieszkańców na tę inwestycję. Po rozmowach, zarządca drogi pozwolił na umieszczenie sieci w pasie drogowym, ale pod wieloma warunkami, które znacznie zwiększają koszty inwestycji.

 

mz-9-minProgram społeczny

Gmina Brody uzyskała dotację w wysokości prawie 520 tys. zł na działania związane z Programem Integracji Społecznej. Prowadzone były badania wad postawy oraz zajęcia korekcyjne. Część z nich odbywała się we wszystkich szkołach w gminie a część na basenie w Starachowicach. Gmina zapewniała dojazd na pływalnię. W szkołach pozostały urządzenia do ćwiczeń korekcyjnych. W 2009 roku osiem szkół w gminie zorganizowało wycieczki i specjalne zajęcia integracyjne. W 2009 i 2010 r.  organizowane były kolonie w górach dla dzieci z rodzin niezamożnych. Centrum kultury przygotowało zajęcia i spotkania osób starszych. Były także serie szkoleń dla mieszkańców gminy.

 

Partnerstwo ze stowarzyszeniami

W ogólnopolskim rankingu "Partnerski Samorząd 2008". przyznano gminie Brody aż cztery i pół gwiazdki za profesjonalną współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku. Tylko dwie gminy wiejskie w Polsce – Duszniki w Wielkopolsce i Rudnik w woj. śląskim – mają maksymalną ilość - pięć gwiazdek. W 2010r. działalność rozpoczęło koło „Caritas” przy parafii w Krynkach. Gmina Brody jest członkiem tej organizacji. Ponadto, urząd stale współpracuje z ośmioma organizacjami pozarządowymi.

 

Czas wolny

mz-10-minJeszcze kilka lat temu, władze gminy kładły największy nacisk na rozbudowę dróg, kanalizacji itp. Obecnie priorytetem wójta jest przygotowywanie atrakcyjnych miejsc spędzania wolnego czasu. Powstały dwie świetlice wiejskie w Brodach i w Stykowie. Dzięki dobremu ich wyposażeniu, obiekty  są chętnie odwiedzane - także przez młodzież.  Złożony został wniosek na utworzenie trzeciej takiej  świetlicy - w budynku OSP w Krynkach. Na terenie gminy powstało pięć kawiarenek internetowych. Zawiązała się, jedyna w powiecie orkiestra dęta, a przy Centrum Kultury i Aktywności mz-8-minLokalnej działa pięć zespołów śpiewaczych i dwie grupy taneczne.

Poprawiony: poniedziałek, 04 października 2010 13:51
 

Czy wiesz, że...

kk3widziałaś(łeś) kiedyś budowlę z "płaczącego" piaskowca? Z takiego materiału zbudowany jest kościół w Krynkach.