Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Inwestycje Naprawiono drogi po powodzi

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Naprawiono drogi po powodzi Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 02 września 2010 11:09

powpdz-maj-minPrzedstawiamy listę działań gminy Brody związanych z usuwaniem skutków majowej powodzi na drogach i poboczach. W wielu miejscach czyszczone były rowy oraz naprawiane przepusty.

1. Odwodnienie drogi w Jabłonnie przy ul. Spadowej.

Wykonano rów na dł. 290m oraz przepust Ø 400.
Koszt robót wyniósł 4 058 zł. Wykonanie pozostałej części rowów umocnionych korytami betonowymi to roboty których szacunkowy koszt wynosi 63 000 zł. Z uwagi na duży koszt oczekujemy na rozpatrzenie wniosków powodziowych.

 

2. Odmulenie rowu przydrożnego w Lipiu (k posesji p. Kiełka.)

Odmulony zostanie rów na długości 150 mb. Naprawiony będzie także przepust. Szacunkowa wartość zadania wynosi 3 000zł.

3. Odwodnienie przy ul. Granicznej w Młynku.

Wykopano rów o długości 174 mb.; odbudowano przepust i przyczółki. wykonano także rów kryty o długości 30 m. Wartość zadania wynosi 18 700 zł.

 

4. Odwodnienie przy ul. Kościelnej w Adamowie.

Wykonano przepust o długości 6 mb wraz ze studnią chłonną. Ponadto wykopano rów o długości 70 mb. Szacunkowa wartość robót wynosi 7 000 zł.

 

5. Udrożnienie rowu przy ul. Skalnej w Krynkach.

Długość oczyszczonego rowu wraz z przepustem wynosi 130 mb. Wartość robót - 793 zł.

 

6. Wykonanie rowu przy ul. Laskowej w Stykowie       (do cmentarza)

Wykonano 80 mb rowu za kwotę 1 300 zł.

 

7. Remont drogi i wykonanie rowu przy ul. Leśnej w Brodach.

Wykonano remont drogi o nawierzchni tłuczniowej na długości 400 mb oraz wykonano rów na długości 210 mb. Koszt robót - 4 200 zł.

 

8. Naprawa jezdni na ul. Aptecznej w Brodach

Wykonano remont drogi o nawierzchni tłuczniowej o dł. 200 mb. Wartość robót wynosi 980 zł. Fragment ulicy Aptecznej został uszkodzony w czasie ulewnych deszczy.

 

9. Naprawa drogi ul. Leśna w Lubieni zniszczonej podczas ulewnych deszczy.

Koszt remontu drogi zniszczonej w czasie ulewnych deszczy wynosi 550 zł.

 

10. Remont dróg tłuczniowych w miejscowości Kuczów (ul. Mokra    i ul. Pogodna) oraz naprawa przyczółka drogowego przy ul.  Mokrej.

Wartość robót wynosi 1357 zł.

 

11. Drobne naprawy dróg o nawierzchni żużlowej w miejscowościach Lubienia (ul. Polesie), Krynki (ul. Skalna), Młynek (ul. Działki), Adamów – Dziurów   (ul. Sosnowa)

Wykonano drobne (cząstkowe) naprawy nawierzchni żużlowych dróg, które uległy zniszczeniu podczas ulewnych opadów. Wartość robót 6 340 zł.

12. Wykonanie odwodnienia ul. Borówkowej i ul. Jagodowej             w Brodach.

W ramach prac wykonano rów odwadniający o długości ok. 30 mb. Wartość robót wynosi 600 zł.

Poprawiony: środa, 08 września 2010 07:46
 

Czy wiesz, że...

powst-styczna przestrzeni wieków mieszkańców dzisiejszych Krynek charakteryzowali się postawą patriotyczną? Brali oni czynny udział zarówno w Powstaniu Listopadowym jak i Styczniowym. Wieś była częstym miejscem postojów oddziałów. Serdeczność i pomoc ludności zostały podkreślone w pamiętnikach powstańczych.