Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Inwestycje Na co wydano pieniądze z funduszu sołeckiego?

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Na co wydano pieniądze z funduszu sołeckiego? Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 03 lutego 2020 10:33

pieniadze-fundusz-solecki-gmina-brodyW 2019 roku, sołectwa miały do dyspozycji środki, które wydatkowane zostały zgodnie z wolą mieszkańców. Łącznie na te cele przeznaczono w gminie ok 400 tys. zł. Na ogół te pieniądze wydano na drobne inwestycje, ułatwienia dla mieszkańców, utrzymanie istniejących obiektów a także na organizację otwartych spotkań okolicznościowych.

 

Adamów

35 781,50 zł

- Utrzymanie terenów zielonych zlokalizowanych na terenie sołectwa Adamów,

- Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby zespołu ludowego „Echo Adamowa”
i tutejszej szkoły,

- Zorganizowanie spotkania opłatkowego
dla mieszkańców wsi Adamów,

- Zorganizowanie pikniku z okazji
Dnia Dziecka,

- Zakup strojów dla zespołu ludowego
„Echo Adamowa”,

- Zakup sprzętu sportowego na potrzeby
PSP Adamów,

- Wykonanie projektu wraz z oświetleniem
ulicy Leśnej.

 -adamow-oswietlenie-boisko-fundusz-solecki-gmina-brody-2019-m

Bór Kunowski

14 312,60 zł

- Zakup i montaż nowych elementów placu zabaw,

- Zorganizowanie imprezy integracyjnej
dla mieszkańców sołectwa Bór Kunowski,

- Utrzymanie zieleni na terenie działki
nr 398/3.

 -bor-kunowski-plac-zabaw-fundusz-solecki-gmina-brody-2019-m

Budy Brodzkie

12 237,27 zł

- Wykonanie oświetlenia drogi gminnej łączącej miejscowości Budy Brodzkie i Brody ul. Stoczki.

 -budy-brodzki-brody-stoczki-lampy-droga-fundusz-solecki-gmina-brody-2019-m

Brody

35 781,50 zł

- Tablica informacyjna przy przystanku na ulicy Piaskowej oraz modernizacja tablic przy ulicy Szkolnej, Radomskiej
i Wójtowskiej,

- Doświetlenie ulic Akacjowej i Spokojnej,

- Plac zabaw i altana zadaszona koło placu zabaw
na osiedlu Górki przy zbiegu ulic Wójtowskiej
i Spacerowej,

- Zamontowanie jednej lampy oraz lustra
na rogu ulic Wójtowskiej i Relaksowej.

 -brody-gorki-plac-zabaw-fundusz-solecki-gmina-brody-2019-m

Dziurów

35 781,50 zł

- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Leśnej, Północnej i Krótkiej,

- Wykonanie chodnika przy ul. Spokojnej,

- Montaż dwóch ławek przy ul. Spokojnej,

- Zorganizowanie Dnia Seniora,

- Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Dziurów.

 -dziurow-ul-spokojna-chodnik-fundusz-solecki-gmina-brody-2019-m

Jabłonna

19 858,73 zł

- Ogrodzenie placu integracji wiejskiej wraz
z furtkami,

- Zabezpieczenie czystości, estetyki i stref ruchu tak, aby nie narażać na uszkodzenie części ciała,

- Kompleksowe rozwiązanie odwodnienia
u zbiegu ulic Spacerowej i Górnej. Montaż barierki.

 -jablonna-plac-zabaw-fundusz-solecki-gmina-brody-2019-m

Kuczów

35 781,00 zł

- Wykonanie piłko-chwytów na placu rekreacyjno-sportowym przy świetlicy wiejskiej w Kuczowie,

- Zakup oraz montaż lustra drogowego komunikacyjnego na ul. Pogodnej
i ul. Łącznej,

- Wykonanie projektu oświetlenia, zakup lamp wraz
z montażem na ul. Łącznej.

 -kuczow-pilkochwyty-fundusz-solecki-gmina-brody-2019-m

Lipie

25 655,34 zł

- Zorganizowanie integracji edukacyjnej wyjazdowej dla dzieci z Sołectwa Lipie,

- Zagospodarowanie terenu i pielęgnacja terenów zielonych użytku publicznego dla Sołectwa Lipie,

- Ułożenie kostki przy przystanku autobusowym
na skrzyżowaniu ulicy Podłaziska i Leśna,

- Zakup 3 sztuk koszy na śmieci,

- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipiu,

- Zakup 2 sztuk laptopów do Szkoły Podstawowej
w Lipiu,

 -lipie-otocz-przystanku-fundusz-solecki-gmina-brody-2019-m

Lubienia

35 500,00 zł

- Wykonanie posadzki w garażu OSP
w Lubieni,

- Wykonanie altanki z grillem przy OSP
w Lubieni,

- Doposażenie świetlicy w Lubieni,

- Doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Lubieni.

 -lubienia-altana-i-grill--fundusz-solecki-gmina-brody-2019-m

Młynek

29 770,21 zł

- Ogrodzenie placu zabaw od strony drogi krajowej nr 9,

- Wyposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci (karuzela tarczowa, huśtawka ważka),

- Wykoszenie placu zabaw w 2019 roku,

- Wyposażenie placu zabaw w urządzenia fitness: orbitrek, biegacz, wioślarz,

- Zakup krzewów ozdobnych
i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Młynku.

 -mlynek-plac-zabaw-urzadzenia-fitness-fundusz-solecki-gmina-brody-2019-m

Przymiarki

16 996,21 zł

- Wykonanie oświetlenia ulicznego.

 -przymiarki-oswietlenie-droga-fundusz-solecki-gmina-brody-2019-m

Ruda

30 807,87 zł

- Zakup elementów placu zabaw dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie,

- Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Rudzie.

 -ruda-swietlica-fundusz-solecki-gmina-brody-2019-m

Rudnik

18 928,41 zł

- Zorganizowanie marszobiegu dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców z Sołectwa Rudnik,

- Doinwestowanie siłowni plenerowej
na działce gminnej nr 91,

- Doposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Rudniku.

 -rudnik-silownia-zewnetrzna-fundusz-solecki-gmina-brody-2019-m

Staw Kunowski

18 856,85 zł

- Doświetlenie ul. Podwale i ul. Polnej,

- Spotkanie integracyjno - rozrywkowe,

- Utrzymanie terenów zielonych,

- Oznaczenie ul. Leśnej,

- Montaż progów zwalniających.

 -staw-kunowski-prog-zwalniajacy-fundusz-solecki-gmina-brody-2019-m

Styków

33 419,92 zł

- Doposażenie wiejskiego centrum sportu
i rekreacji,

- Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Stykowie.

 -stykow-centrum-sportu-rekreacji-fundusz-solecki-gmina-brody-2019-m

 

Kwota przypadająca na poszczególne sołectwa uzależniona była od ilości mieszkańców.

Poprawiony: poniedziałek, 03 lutego 2020 13:19
 

Czy wiesz, że...

macieknajwiększym drzewem w gminie Brody jest dąb "Maciek". Owód jego pnia  wynosi aż 7 metrów!