Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Inwestycje Realizacja funduszu sołeckiego

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Realizacja funduszu sołeckiego Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 20 grudnia 2017 13:23

Gmina Brody herbW 2017 roku, w ramach funduszu sołeckiego udało się zrealizować wiele działań, które mają za zadanie służyć lokalnym środowiskom. Mieszkańcy samodzielnie decydowali na co przeznaczyć dostępne środki. Zapraszamy do zapoznania się z listą przedsięwzięć oraz tebelę działań zaplanowanych na następny rok. Kwota przypadająca na poszczególne sołectwa uzależniona jest od ilości osób zamieszkałych.

   

Realizacja funduszu sołeckiego w 2017 roku:

 

L.p.

Sołectwo/ kwota w zł

Przedsięwzięcia

Zdjęcie

1.

Adamów

 1. 849,60
 • Wyposażenie pomieszczeń zaplecza budynku sceny plenerowej (zakup kuchenki gazowej, 5 stołów, 100 krzeseł, wyposażenia kuchennego).
 • Zorganizowanie pikniku z okazji dnia dziecka.
 • Montaż monitoringu.
 • Zorganizowanie Wigilii.
 Adamow-fundusz-solecki-2017-fundusz-solecki-2017-min

2.

Brody

 1. 840,00
 • Budowa wiaty przy Szkole Podstawowej w Brodach.
 • Zakup monitoringu przy Szkole Podstawowej w Brodach.
 • Utrzymanie, pielęgnacja zieleni i terenów użytku publicznego na terenie sołectwa Brody.
 Brody-fundusz-solecki-2017-fundusz-solecki-2017-min

3.

Budy Brodzkie

 1. 182,56
 • Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych.
 • Zakup i montaż tablicy informacyjno – turystycznej „Budy Brodzkie – wczoraj i dziś”.
 • Zakup i montaż lustra drogowego.
 • Zakup tablic szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brodach.
 • Doposażenie biblioteki szkolnej i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brodach.
 Budy-Brodzkie-fundusz-solecki-2017-fundusz-solecki-2017-min

4.

Bór Kunowski

 1. 981,49
 • Budowa placu zabaw na działce gminnej.
 • Zakup i montaż urządzenia sportowego do gry w piłkę siatkową.
 • Utrzymanie zieleni na działce gminnej.
 Bor-Kunowski-fundusz-solecki-2017-fundusz-solecki-2017-min

5.

Dziurów

 1. 849,60
 • Doposażenie boiska przy PSP w Dziurowie (montaż skrzynki elektrycznej z wyposażeniem, zakup przenośnych zraszaczy).
 • Zakup i montaż siłowni plenerowej.
 • Doposażenie PSP w Dziurowie (karuzela, huśtawka).
 • Zakup kserokopiarki i namiotu do obsługi festynu.
 Dziurow-fundusz-solecki-2017-fundusz-solecki-2017-min

6.

Jabłonna

 1. 100,00
 • Doposażenie wiejskiej strefy rekreacji, wypoczynku i integracji w sołectwie Jabłonna.
 • Zamontowanie dodatkowych elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej.
 Jablonna-fundusz-solecki-2017-fundusz-solecki-2017-min

7.

Krynki

 1. 849,60
 • Wymiana elektryki w świetlicy wiejskiej w Krynkach.
 • Pielęgnacja terenów zielonych użytku publicznego w sołectwie Krynki.
 • Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krynkach.
 Krynki-fundusz-solecki-2017-fundusz-solecki-2017-min

8.

Kuczów

 1. 849,60
 • Zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy Wiejskiej w Kuczowie.
 • Uporządkowanie i utwardzenie terenu za budynkiem świetlicy.
 • Wykonanie studni chłonnej i odwodnienia z rur spustowych.
 Kuczow-fundusz-solecki-2017-fundusz-solecki-2017-min

9.

Lipie

 1. 358,56
 • Zagospodarowanie boiska sportowego w Lipiu (zakup 2 bramek przenośnych z siatkami, montaż trzech ławek z krzesłami systemowymi).
 • Budowa siłowni plenerowej.
 • Zagospodarowanie terenu przy wiatach (wykonanie paleniska z kostki brukowej).
 Lipie-fundusz-solecki-2017-fundusz-solecki-2017-min

10.

Lubienia

 1. 849,60
 • Budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Lubieni.
 • Doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubieni (zakup mebli).
 Lubienia-fundusz-solecki-2017-fundusz-solecki-2017-min

11.

Młynek

 1. 809,03
 • Zagospodarowanie terenu wokół parkingu u zbiegu ulic Warszawskiej i Podgórskiej poprzez wyrównanie terenu, ustawienie elementów placu zabaw, nasadzenie roślinności, ogrodzenie terenu.
 • Wykonanie i montaż oznakowania ulicy Działki w Młynku.
 Mlynek-fundusz-solecki-2017-fundusz-solecki-2017-min

12.

Przymiarki

 1. 793,54
 • Wykonanie tablicy informacyjnej.
 • Utwardzenie drogi prowadzącej do przepompowni ścieków.
 Przymiarki-fundusz-solecki-2017-fundusz-solecki-2017-min

13.

Ruda

 1. 198,05
 • Budowa siłowni zewnętrznej.
 • Zagospodarowanie działki gminnej wokół wiaty nad Zalewem Brodzkim (niwelacja skarpy na której powstała siłownia, ustawienie ławek i posadzenie roślin, wykonanie opaski z obrzeża betonowego).
 Ruda-fundusz-solecki-2017-fundusz-solecki-2017-min

14.

Rudnik

 1. 122,89
 • Zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla dzieci z sołectwa Rudnik.
 • Pielęgnacja terenów zielonych użytku publicznego w sołectwie Rudnik.
 • Zorganizowanie marszobiegu dla dzieci z sołectwa Rudnik.
 • Budowa wiaty.
 Rudnik-fundusz-solecki-2017-fundusz-solecki-2017-min

15.

Staw Kunowski

 1. 300,00
 • Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stawie Kunowskim.
 • Wykaszanie traw i zarośli na terenie siłowni zewnętrznej.
 Staw-Kunowski-fundusz-solecki-2017-fundusz-solecki-2017-min

16.

Styków

 1. 587,67
 • Zakup komputerów oraz projektora dla Szkoły Podstawowej w Stykowie.
 • Doposażenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku czynnego nad zalewem
  w Stykowie (wykonanie paleniska z kostki betonowej, zakup ławek i grilla betonowego).
 Stykow-fundusz-solecki-2017-fundusz-solecki-2017-min

 

 

Wnioski sołectw w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2018 roku:

 

Sołectwo

Przedsięwzięcie

Kwota przypadająca
na sołectwo

Adamów

 • Budowa wiaty przy PSP w Adamowie wraz z miejscem ogniskowym.
 • Zorganizowanie pikniku z okazji dnia dziecka w miesiącu czerwcu.
 • Zakup elementu stroju ludowego dla lokalnego zespołu.
 • Zakup elementów sprzętu sportowego takich jak piłki na potrzeby tutejszej szkoły.
 • Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej.
 33 515,00 zł

Bór Kunowski

 • Wykonanie wiaty drewnianej wraz ze stołem i ławkami.
 • Zakup i dosadzanie krzewów oraz utrzymanie zieleni na terenie działki gminnej.
 • Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Bór Kunowski.
 13 607,09 zł

Budy Brodzkie

 • Utworzenie miejsca informacyjno - wypoczynkowego z utwardzonym terenem.
 • Organizacja spotkań sołeckich.
 • Zakup i ustawienie 2 koszy betonowych przy tablicach informacyjnych.
 11 462,13

Brody

 • Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez postawienie wiaty przystankowej.
 • Remont wraz z obróbką blacharską ściany przy siłowni obok Szkoły Podstawowej w Brodach.
 • Stół do ping-ponga zewnętrznego przy szkole Podstawowej w Brodach.
 • Stacja meteorologiczna przy Szkole Podstawowej w Brodach.
 • Doświetlenie ulic Spokojnej i Akacjowej w Sołectwie Brody.
 • Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Brody.
 • Pobudzanie aktywności społecznych poprzez organizację spotkań obrzędowo – kulinarnych.
 33 515,00 zł

Dziurów

 • Budowa ciągu pieszego wzdłuż wschodniej strony działki szkolnej celem ułatwienia dojścia do przystanku autobusowego.
 33 515,00 zł

Jabłonna

 • Wykonanie projektu adaptacji istniejącego budynku pod potrzeby wiejskie – świetlice.
 • Czyszczenie i wykaszanie terenu na placu integracji społeczności wiejskiej i rowów.
 • Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.
 • Zakup pomocy naukowych – komputerów do szkoły podstawowej w Stykowie.
 18 533,80 zł

Krynki

 • Zakup 3 sztuk wiat przystankowych.
 • Doposażenie, remont świetlicy w Krynkach i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.
 • Prace porządkowe na terenie sołectwa.
 33 515,00 zł

Kuczów

 • Wykonanie nawierzchni sportowej, wyposażenie placu na terenie Świetlicy w Kuczowie przy ul. Wysokiej.
 33 515,00 zł

Lipie

 • Doposażenie pracowni komputerowej w szkole podstawowej w Lipiu.
 • Zagospodarowanie terenu wokół wiat w sołectwie Lipie.
 • Zakup i montaż koszy na działkach nr 96 i nr 113/4.
 • Zorganizowanie dwóch imprez sołeckich w Lipiu.
 24 231,35 zł

Lubienia

 • Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole w Lubieni.
 • Doposażenie szkoły w Lubieni.
 • Zorganizowanie imprezy sołeckiej.
 • Postawienie dwóch wiat przystankowych przy ul. Iłżeckiej oraz ul. Henryk w Lubieni.
 33 515,00 zł

Młynek

 • Montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Pięknej z ul. Jodłową.
 • Tablica ogłoszeń wraz z koszem przy placu zabaw.
 • Wykoszenie placu zabaw w 2018 roku.
 • Wyposażenie placu zabaw (huśtawki, zjeżdżalnia, ławeczki).
 30 699,74 zł

Przymiarki

 • Wykonanie projektu oświetlenia drogi.
 • Utrzymanie terenów zielonych.
 13 305,46zł

Ruda

 • Doposażenie i przeprowadzenie prac remontowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudzie.
 • Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie.
 • Zagospodarowanie działki przy boisku ogólnodostępnym na terenie sołectwa Ruda.
 • Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Ruda.
 28 588,30 zł

Rudnik

 • Zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla dzieci z Sołectwa Rudnik dnia 01.06.2018r.
 • Pielęgnacja terenów zielonych użytku publicznego oraz zakup podkaszarki dla Sołectwa Rudnik.
 • Organizacja biegów dla dzieci połączonych z marszobiegiem dla mieszkańców Rudnika.
 • Zagospodarowanie działki nr 91 w Sołectwie Rudnik.
 17 595,38 zł

Staw Kunowski

 • Zagospodarowanie terenu przy siłowni zewnętrznej.
 18 064,59 zł

Styków

 • Usprawnienie odwodnienia ul. Rzemieślniczej.
 • Doposażenie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie.
 • Wykonanie 2 tablic informacyjnych .
 • Doposażenie wiejskiego centrum reakcji i wypoczynku czynnego nad zalewem w Stykowie.
 31 772,22 zł

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 21 grudnia 2017 10:26
 

Czy wiesz, że...

kk3najprawdopodobniej już w 1353r. wybudowano modrzewiowy kościół w Krynkach p.w. Św. Marcina. Stał on przy obecnych zabudowanich ulicy Długiej. Do dziś stoi tam krzyż upamiętniający lokalizację świątyni. Podobno niektóre belki w kryneckiej dzwonnicy pochodzą z tego kościoła!