Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Inwestycje Ważniejsze działania gminy Brody w 2013 roku

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ważniejsze działania gminy Brody w 2013 roku Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 28 stycznia 2014 14:24

dzieci-na-placu-zabaw-w-Krynkach-mW minionym roku zakończono wieloletni projekt, według którego wszystkie, szkoły w gminie (z wyjątkiem najmniejszej) mają place zabaw. Ponadto, Wyremontowano dziewięć dróg i oddano do użytku nowoczesne boisko w Stykowie.

Wybudowano cztery place zabaw - w Brodach, Krynkach, Lipiu i Lubieni. Dzięki temu, wszystkie szkoły w gminie – oprócz małej placówki w Rudniku – mają takie miejsca dla najmłodszych. Przy każdej instalacji ustawiono tablice edukacyjne o historii i atrakcjach turystycznych danego sołectwa.

Ważną inwestycją była budowa w Stykowie nowoczesnego boiska z modułów polipropylenowych. Z tego obiektu chętnie korzysta okoliczna młodzież. Łączna wartość zadania wynosi ponad 342 tys. złotych, z czego kwota ok. 222.5 tys. zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kolejny plac zabaw oraz parking wybudowano przy ośrodku zdrowia w Brodach. Tam też są tablice promocyjne o historii, przyrodzie i działalności kulturalnej w gminie Brody. Łączny koszt zadania wynosi ponad 155 tys. zł

W 2013 roku wykonano remonty dziewięciu dróg w gminie Brody:
• Przebudowa drogi powiatowej Starachowice – Adamów –Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów. Wartość inwestycji realizowanej wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Starachowicach wynosi ponad 1 417 tys. zł;
• Przebudowa drogi gminnej Kuczów - Świrta ul. Południowa. Remont drogi o długości 710 m i szerokości 3m wraz z poboczami kosztował ponad 177 tys. zł;
• W Kuczowie wykonano także remont ulicy Polnej będącej połączeniem ul. Leśnej i Wysokiej. Odcinek o długości 750 m został utwardzony metodą profilowania wgłębnego;
• Przebudowa ul. Skośnej w Dziurowie. Łączny koszt zadania wynosi ok. 71,5 tys. zł;
• Przebudowa ul. Podlesie w Lubieni. Koszt zadania wynosi ok. 88,2 tys. zł;
• Przebudowa drogi powiatowej Lipie przez wieś. Remont za kwotę ponad 139 tys. zł został wykonany wspólnie z ZDP w Starachowicach;
• Remont ul. Nad Torami w Brodach; (koszt: 187.5 tys. zł)
• Remont ul. Sosnowej w Adamowie; (koszt: ponad 69 tys. zł)
• Remont części ul. Panoramicznej w Rudzie. (koszt blisko 89 tysięcy złotych).

Ponadto wymieniono stare rury azbestowe doprowadzające wodę do mieszkańców Krynek przy ul. Długiej. Łączny koszt inwestycji wynosi ok. 426,3 tys. zł. Zadanie finansowane było wspólnie przez gminę Brody i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach.
Wykonany został projekt na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni w Krynkach. W ten sposób gmina przygotowała się do tej poważnej inwestycji.

Przy ul. Klonowej w Stawie Kunowskim i ul. Złotej w Dziurowie wykonano przedłużenie oświetlenia ulicznego. Wykonano remont dachu na budynku Gminnego Centrum Integracji Społecznej w Henryku i ogrodzenia boisk koło szkół w Dziurowie i w Adamowie.
Z okazji 50-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie oddano do użytku zakupiony wóz strażacki dla tej jednostki. Łącznie od sponsorów uzyskano ok. 10 tys. zł. pozostały koszt pojazdu – 25 tys. zł przekazała gmina Brody.

25 czerwca, w sesji Rady Gminy Brody uczestniczył Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Jarosław Górczyński. Celem spotkania było rozwiązanie problemu czystości Zalewu Brodzkiego. Parlamentarzysta obiecał zorganizować w sejmie spotkanie w tej sprawie. Problemowi śmieci przy brzegach zalewu poświęcone było spotkanie wójta gminy Brody z przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – właściciela Zalewu Brodzkiego oraz koła Polskiego Związku Wędkarskiego z Brodów. Wypracowano porozumienie, według którego, w okresie większego napływu turystów trzy wspomniane podmioty będą na zmianę usuwać śmieci z brzegów zalewu.

Spośród ważnych spotkań należy wymienić wizytę reprezentantów Komitetu Organizacyjnego na Rzecz Przebudowy Drogi Krajowej nr 9 między Radomiem a Opatowem - w tym wójta Andrzeja Przygody - u Zbigniewa Rynasiewicza – sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Samorządowcy starali się w Warszawie o to, żeby trasa nr 9, przed 2015r. osiągnęła status drogi dwujezdniowej. Wójt interweniował też w sprawie budowy chodnika w Kuczowie.

W województwie świętokrzyskim ruszył nowy produkt turystyczny - Szlak Przygody. Przy największych atrakcjach gminy Brody ustawiono pięć dużych tablic informacyjnych. Od 1 lipca 2013 r. w gminie obowiązywał nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach jednej opłaty można było oddawać nieograniczoną ilość śmieci. Mieszkańcy sumiennie składali deklaracje o opłatach i osobach zamieszkałych w gospodarstwie. Do nielicznych, trudno dostępnych posesji dojeżdżają mniejsze samochody i odbierają śmieci. Zmiana zasad gospodarowania odpadami przeszła bardzo sprawnie.

 


 

Poprawiony: wtorek, 28 stycznia 2014 14:44
 

Czy wiesz, że...

skwrnad brzegiem Zalewu Brodzkiego rozciągają się warte odwiedzenia "Skały w Rudzie". Na jednym z bloków skalnych rośnie brzoza, z korzenia której wyrastają cztery pnie. Według lokalnej tradycji każda panna, która usiądzie na tym drzewie na pewno dobrze wyjdzie za mąż. Zapraszamy do sprawdzenia tej legendy! Więcej informacji: link