Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Inwestycje Gmina planuje inwestycje

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Gmina planuje inwestycje Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 października 2012 12:48

Andrzej-Przygoda-inwestycje-na5lat-min

Radni przyjęli wieloletni plan inwestycji w gminie Brody na najbliższe lata. Na sesji 26 października, wójt Andrzej Przygoda prezentował priorytetowe zadania inwestycyjne gminy. Poniżej prezentujemy listę zadań do wykonania w ciągu najbliższych lat.
Obecnie aż ok. trzy czwarte posesji w gminie ma możliwość podłączenia do kanalizacji. W kolejnych latach sieć będzie rozbudowywana. W pierwszej kolejności uwzględnione winny być miejscowości o gęstej zabudowie, gdzie budowa sieci jest uzasadniona ekonomicznie. Według tego kryterium, lista miejscowości pozostałych do skanalizowania przedstawia się następująco:


1.    Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni w Krynkach (koszt wykonania ok. 9,5 mln zł);
2.    Lipie z lokalną oczyszczalnią (koszt ok. 2,9 mln zł);
3.    Budy Brodzkie, Młynek Działki, Brody ul. Tatry, ul. Stoczki (koszt ok.4,6 mln zł);
4.    Staw Kunowski wraz z rozbudową oczyszczalni w Krynkach.  (koszt wykonania 6,2 mln zł);
Dużym problemem jest poprowadzenie linii do odległych wsi i przysiółków takich jak Bór Kunowski czy Henryk. Jeszcze nie jest zdecydowane czy wybudowane będą tam lokalne oczyszczalnie ścieków czy kolektory sanitarne prowadzące ścieki do sąsiednich miejscowości. Według analiz, koszty pozostałych do wybudowania instalacji sanitarnych na terenie gminy wynoszą 25 mln zł.  Zakładając, że przynajmniej 60% będą to środki pozyskane z zewnątrz – w budżecie trzeba by zaplanować ok. 10 mln zł. Jest to pokaźna kwota jak na możliwości finansowe gminy.

 

Drogi gminne

W bieżącym roku poprawiono stan techniczny ulic: w Henryku, Lipiu, Jabłonnie (ul. Spacerowa i Górna) oraz w Stawie Kunowskim. Pozostałe drogi gminne kwalifikujące się do remontu przedstawiają się następująco:
1. Brody ul. Nad Torami (konieczne jest położenie nawierzchni bitumicznej na wykonanej w tym roku podbudowie tłuczniowej – koszt ok. 150 000zł)
2. Adamów ul. Leśna (koszt ok. 650 000zł)
3. Adamów ul Sosnowa (koszt ok. 100 000zł)
4. Brody ul. Akacjowa (na odcinku 150 m od strony Stawu Kunowskiego- koszt ok. 50 000zł)
5. Jabłonna ul Słoneczna (koszt ok. 200 000zł)
6. Ruda ul. Panoramiczna
7. Dziurów ul. Leśna
8. Lubienia – Podlesie
9. Lipie – ul. Starachowicka
Pozostałe drogi nie posiadające statusu dróg gminnych - tzw. dojazdowe do pól osiedlowe oraz o nieuregulowanym statusie prawnym - również wymagają remontu. W bieżącym roku udało się wykonać nawierzchnię asfaltową na ul. Leśnej w Młynku. Kolejność remontu pozostałych dróg przedstawia się następująco:
1. Ul. Skośna w Dziurowie (koszt ok. 50 000zł)
2. Ul. Skalna w Krynkach (koszt ok. 200 000zł)
3. Ul. Złota w Dziurowie (koszt ok. 180 000zł)
4. Ul. Leśna w Kuczowie (koszt ok. 150 000zł)


Drogi powiatowe

W minionym roku wykonano remont drogi w Dziurowie od ul. Warszawka do skrzyżowania z ul. Św. Jana oraz część ul Górnej w Adamowie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych wykonano również chodnik na ul. Kościelnej (na odcinku od kościoła do skrzyżowania z ul Długą) oraz na części ul. Górnej (odcinek o dł. 200 m do skrzyżowania z ul. Szkolną).
Pozostałe do wykonania prace zmierzające do poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na terenie gminy:
1. Wykonanie kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Pawłów  na odcinku Styków – Jabłonna. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w 2013 roku. (koszt ok. 2 mln zł)
2. Wykonanie kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 0616T Starachowice – Dziurów – Styków  na odcinku ul. Św. Jana  (koszt ok. 800 tys. zł)
3. Przebudowa drogi Brody – Krynki (ul. Starachowicka) Na przedmiotową drogę będzie składany wniosek w ramach środków unijnych. (koszt – ok. 12 mln zł)
4. Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 9 do Budów Brodzkich (koszt – ok. 1 400 000 zł.)
5. Przebudowa drogi na ul. Wysokiej w Kuczowie.
6. Modernizacja drogi na odcinku od wiaduktu do mostku – Brody ul. Szkolna.
W 2013 roku przewiduje się realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach”. Projekt złożony do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 194 tys. złotych.
Na rok 2013 przewidziana jest wymiana wodociągu z rur azbestowych na ul. Długiej w Krynkach. Szacunkowa wartość inwestycji to koszt ok. 300 000 zł. Projekt obejmuje wymianę odcinków azbestowych również na ul. Górnej i Poprzecznej, jednak tę inwestycję zaplanowano na kolejne lata. Po wymianie wodociągu możliwy będzie remont ulicy Długiej. W tej sprawie, na sesji głos zabrał radny Janusz Adamus. Wyrażał zaniepokojenie tym, że właściciel drogi – Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach widzi kolejne przeszkody w realizacji zadania. Przewodniczący rady - Jerzy Stąporek uspokajał, że aby usunąć wszystkie trudności w tej sprawie, gmina może wnioskować o węższą drogę. Według niego realne jest rozpoczęcie naprawy drogi w 2014 roku.  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje wykonanie chodników przy drogach krajowych: w Kuczowie oraz w Rudniku.

Sport i rekreacja
W 2013 roku przewidywana jest realizacja projektu pn. „Utworzenie strefy rekreacji
i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubienia, Krynki i Brody”. Projekt przedstawiony do dofinansowania w ramach PROW 2007-2013. Zadanie to  obejmuje utworzenie czterech placów zabaw w miejscowości Lipie, Lubienia, Krynki, Brody oraz wyremontowanie boiska sportowego przy szkole podstawowej w Stykowie na boisko modułowe syntetyczne. Koszt realizacji projektu wynosi ponad 423 tys. zł. Do zadań inwestycyjnych w najbliższych latach, radni włączyli również utworzenie boiska piłkarskiego w Lubieni lub w Młynku.
Koszty wymienione przy zadaniach mogą się zmienić w związku ze wzrostem cen czynników produkcji. Powyższe zadania są zaplanowane do realizacji w następnych latach. Radni nie ustalili dokładnych terminów rozpoczęcia inwestycji ponieważ wpływa na to zbyt wiele czynników zewnętrznych. Kolejność realizacji  powyższych zadań, corocznie ustalać będzie Rada Gminy w Brodach.

Poprawiony: poniedziałek, 29 października 2012 14:58
 

Czy wiesz, że...

w latach 1919-1954 wsie na naszym terenie należały do gminy Styków z siedzibą w Starachowicach? W 1952 roku gmina składała się z 12 gromad: Brody, Budy, Brodzkie, Dziurów, Jabłonna, Kuczów, Lipie, Lubienia, Michałów, Ruda, Skała, Styków i Styków Kolonia.