Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Gmina Brody - aktualności
Projekt Młodzi Aktywni z POWER-em

mlodzi-M-aktywni-z-poweremKrajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Młodzi, Aktywni z POWER-em" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Projekt zakłada aktywizację zawodową i zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób wieku 18-29 lat (do dnia 30 urodzin), które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz są osobami:
• biernymi zawodowo (w tym m.in. kobiety przebywające na urlopie wychowawczym oraz uczniowie i studenci studiów stacjonarnych) lub
• osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy (w tym m.in. studenci studiów niestacjonarnych).
Dostępne formy wsparcia
1. Poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD)
• identyfikacja potrzeb i umiejętności uczestników projektu,
• diagnoza ich predyspozycji w zakresie doskonalenia zawodowego,
• identyfikacja stopnia oddalenia od rynku,
• opracowanie Indywidualnego Planu Działania, uwzględniającego jego predyspozycje (w tym psychofizyczne), wiek, ewentualną niepełnosprawność i wykształcenie.

Więcej o projekcie
 
Spotkanie informacyjne na temat rządowego programu "Czyste Powietrze" w Adamowie

Ogloszenie-tablica-M-marzec-Adamow-2022

Zapraszamy w środę 9 marca 2022 r. o godzinie 16.00 do Szkoły Podstawowej w Adamowie na spotkanie informacyjne na temat rządowego programu "Czyste Powietrze".

Więcej na temat spotkania informacyjnego
 
Pomoc dla Ukraińców - ulotki w czterech językach

Ulotka po ukraińsku dotycząca pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach przygotował je w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim i angielskim. Informujemy, że punkt recepcyjny czynny całą dobę znajduje się w Śswiętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim al. IX Wieków Kielc 3. Całodobowa infolinia: +48 41 342 12 14 lub 538 508 081. Punkt informacyjny znajduje się  w Dworcu PKS w Kielcach (ul. Czarnowska 12) tel. 538 508 081.Publikujemy ulotki dotyczące pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach przygotował je w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim i angielskim. Informujemy, że punkt recepcyjny czynny całą dobę znajduje się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim al. IX Wieków Kielc 3. Całodobowa infolinia: +48 41 342 12 14 lub 538 508 081. Punkt informacyjny znajduje się  w Dworcu PKS w Kielcach (ul. Czarnowska 12) tel. 538 508 081.

Więcej informacji dla uchodźców z Ukrainy
 
Pamięć o Powstańcach Warszawskich

Powstancy-Warszawscy-M-
W związku ze zbliżającą się 80-tą rocznicą wybuchu, Muzeum Powstania Warszawskiego realizuje projekt związany z upamiętnianiem Powstańców Warszawskich, przygotowując bazę ich grobów na terenie kraju.

Więcej o projekcie
 
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Przekazujemy informację o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Więcej o przekroczeniu
 
Informacja o wynikach przetargu

Wójt Gminy Brody podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, który odbył się w dniu 22 lutego roku, w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, sala nr 102.

Więcej o wynikach przetargu
 
Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Glowne-M-informacja-dla-uchodzcow-z-Ukrainy
Przekazujemy informacje Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przydatne dla uchodźców z Ukrainy przybywających na teren RP z obszarów ogarniętych konfliktem zbrojnym.

Więcej informacji dla uchodźców
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

Wójt Gminy Brody publikuje Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ruda na terenie gminy Brody oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Więcej na temat Ogłoszenia Wójta Gminy Brody
 
Pani Wójt częstowała pączkami (dużo zdjęć)

Tłusty Czwartek w gminie Brody. Marzena Bernat Wójt Gminy Brody częstuje pączkami młodych uczniów Szkoły Podstawowej w Adamowie.Z okazji Tłustego Czwartku, uczniowie i nauczyciele wszystkich szkół w gminie Brody otrzymali pączki. Pani Marzena Bernat, Wójt Gminy Brody odwiedziła szkoły w Adamowie i w Lubieni. Wręczała je nie tylko najmłodszym ale też wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły. Towarzyszył jej Łukasz Gołda – Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach. Rozdano łącznie ok. tysiąc pączków!

Więcej o Tłustym Czwartku
 
Konkurs "Równać szanse"

rownac-szanse-1-M-2022
Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w Konkursie Duże Granty organizowanym w ramach programu ,,Równać Szanse", którego autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a realizatorem Fundacja Civis Polonus. Ideą jest rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży, które pozwolą im odnosić sukcesy.

Więcej o konkursie
 
Oferta dla studentów

PLakat V edycja Legii Akademickiej. Więcej informacji na www.zostanzolnierzem.pl

Więcej informacji: www.wkukielce.wp.mil.pl oraz na https://www.zostanzolnierzem.pl/

 
Zapisy na kurs chemizacyjny

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Starachowicach zaprasza na kurs chemizacyjny - podstawowy, umożliwiający stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Więcej o kursie chemizacyjnym
 
Pomoc dla mieszkańców gminy Dobrzyca

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca we współpracy z Gminą Dobrzyca oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje zbiórkę materiałów budowlanych oraz środków finansowych w celu pomocy osobom poszkodowanym po przejściu przez Gminę Dobrzyca w nocy 17 lutego 2022 r. trąby powietrznej.

Więcej o pomocy dla poszkodowanych
 
Badania ankietowe statystyki publicznej

badania-ankietowe-M-strona
Przekazujemy informację Urzędu Statystycznego w Kielcach dotyczącą popularyzacji wiedzy o badaniach ankietowych prowadzonych na terenie wojewodztwa. Badania są realizowane przez ankieterów statystycznych w losowo wybranych gospodarstwach domowych lub rolnych. Prosimy o życzliwą współpracę z ankieterami. Informacje zebrane w trakcie wywiadów ankieterskich są poufne i wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych zestawień i analiz statystycznych. Ankieterzy kontaktują się z respodentami osobiście-telefonując lub odwiedzając ich w domach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową i ma obowiązek wylegitymować się na prośbę respondenta.

Więcej o badaniach ankietowych
 
Podaruj 1% mieszkańcom gminy

Grafika z tekstem: Rozlicz PIT w gminie Brody. Wspieraj lokalnie.We współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych z Wrocławia, uruchamiamy stronę www ze wszystkimi zgłoszonymi zbiórkami jednego procenta podatku. Klikając na odnośnik: https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-brody-2/ można bardzo łatwo rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Więcej o 1% dla mieszkańców gminy
 
Poznaj swojego sąsiada seniora

poznaj-swojego-M-sasiada-seniora
Przypominamy o ogólnopolskiej kampani społecznej Głosu Seniora i Adamed dla Seniora. Najbardziej dotkliwym problemem osób starszych jest samotność i brak zainteresowania ze strony najbliższego otoczenia. Ale nawet najbardziej samotny człowiek ma sąsiada. Często Seniorzy nie chcą prosić o pomoc, nie chcąc przeszkadzać, kiedy widzą, jak spieszymy się każdego dnia do pracy, na zakupy, zajęci swoimi sprawami. Ich izolację pogłębiła trwająca od dwóch lat pandemia.

Więcej o kampanii
 
Ostrzeżenia IMiGW z dnia 21-02-2022

W linkach poniżej znajdują się do pobrania bieżące ostrzeżenia meteorologiczne IMiGW z dnia 21-02-2022.

Więcej o ostrzeżeniach
 
Jak zdobyć dotację dla stowarzyszenia?

Plakat. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach organizuje konferencję pn. „NGO's - Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego". Odbędzie się ona w dniu: 25 lutego 2022 r. w Grand Hotel Kielce, ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce (Sala Cisowa) od godz. 11:00. Głównym tematem spotkania będzie omówienie możliwości finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach organizuje konferencję pn. „NGO's - Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego". Odbędzie się ona w dniu: 25 lutego 2022 r. w Grand Hotel Kielce, ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce (Sala Cisowa) od godz. 11:00. Głównym tematem spotkania będzie omówienie możliwości finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Uczestnicy konferencji będą mogli skorzystać z doradztwa indywidualnego w zakresie realizacji projektów oraz pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł. Pobierz program i kartę zgłoszeniową.

 
Dotacje na start

czas M-na biznes -1
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje* projekt „Czas na biznes" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt zakłada udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 r.ż. biernych zawodowo/ bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

Więcej o projekcie
 
Ostrzeżenia IMiGW z dnia 18-02-2022

W linkach poniżej znajdują się do pobrania bieżące ostrzeżenia meteorologiczne IMiGW z dnia 18-02-2022.

Więcej o ostrzeżeniach
 
Budowa nad Zalewem Brodzkim (film)

Trwa budowa obiektu, który będzie zwieńczeniem rozwijającego się Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim. Będzie tam zaplecze administracyjno-gospodarcze, sanitariaty oraz natryski, z których skorzystać będą mogli także osoby, które zatrzymały się na parkingu dla kamperów. Na piętrze przewidziana jest duża sala na szkolenia lub konferencje oraz taras z zachwycającym widokiem na Zalew Brodzki.Trwa budowa obiektu, który będzie zwieńczeniem rozwijającego się Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim. Będzie tam zaplecze administracyjno-gospodarcze, sanitariaty oraz natryski, z których skorzystać będą mogli także osoby, które zatrzymały się na parkingu dla kamperów. Na piętrze przewidziana jest duża sala na szkolenia lub konferencje oraz taras z zachwycającym widokiem na Zalew Brodzki.

Więcej o budowie nad Zalewem Brodzkim
 
Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w związku z zagrożeniem wystąpienia wścieklizny na terenie województwa świętokrzyskiego

plakat-M-scieklizna-luty-2022

Wścieklizna jest groźną, śmiertelną chorobą zakaźną przede wszystkim ssaków mięsożernych (np. psy, koty, lisy), ale i innych zwierząt stałocieplnych (np. sarna, dzik), w tym również człowieka. Chorobę wywołuje wirus, który ma powinowactwo do układu nerwowego i dlatego w części przypadków objawia się zaburzeniami świadomości, zaburzeniami w koordynacji ruchowej, pobudzeniem nerwowym i agresją. Jest groźną zoonozą, ponieważ człowiek może zakazić się od każdego chorego zwierzęcia.

Więcej o zagrożeniu wścieklizną
 
Ostrzeżenia-IMiGW-17-02-2022

W linkach poniżej znajdują się do pobrania bieżące ostrzeżenia meteorologiczne IMiGW z dnia 17-02-2022.

Więcej o ostrzeżeniach
 
Listy Odmian Zalecanych na rok 2022 dla województwa świętokrzyskiego

Przekazujemy informację nadesłaną przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, dotyczącą listy zalecanych upraw na rok 2022 dla województwa świętokrzyskiego.

Więcej informacji o zalecanych uprawach
 
Jeden procent – promuj Twoją zbiórkę

Rozlicz PIT w gminie Brody, promuj Twoją zbiórkę 1%!Urząd Gminy Brody zbiera informację o osobach i organizacjach z terenu gminy Brody, którzy w 2022 roku korzystają ze zbiórki jednego procenta podatków. Dzięki tym informacjom, na jednej stronie www znajdować się będzie lista zgłoszonych zbiórek 1% podatku z terenu gminy oraz program do rozliczania podatku dochodowego – PITax.pl Łatwe podatki.

Więcej o zbiórkach 1%
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 169

brody-aplikacja-komunikacja-telefon-m

brody-esesja-rada-gminy-glosowanie-samorzad

Karta Mieszkańca Gminy Brody

quest-dziewiczy-szlak-zalew-brodzki-min

Grafika: nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacje.

piec-i-ogrzewanie-wypelnij-deklaracje-gmina-brody-swietokrzyskie-a

przygarnij-pieska-gmina-brody

Loga programu "Dobry start - 300+ dla ucznia" oraz "Rodzina 500+".

 

Logo programu "Maluch+".

Gmina Brody od 2018 r. jest beneficjentem programu "Maluch+", w ramach którego utworzono instytucje dziennego opiekuna dla dzieci w wieku
do lat 3.

Kto jest on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 385 gości 

Serwisy społecznościowe:

 
facebook

instagram-zalew-brodzki
 
twitter

youtube-logo1

pinterest

Google+

 

rfil logo

wfosigw-kielce

Nazwa zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Styków, gmina Brody.

Doposażenie/wyposażenie pracowni/klasy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubieni w ramach „Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu Czyste Świętokrzyskie” – kwota 4000 złotych.
Usunięcie „dzikiego wysypiska śmieci” na terenie gminy Brody w ramach nagrody w konkursie edukacyjnym „Czyste Świętokrzyskie” kwota 4800 złotych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu;

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lunienia, gmina Brody, wysokość dofinansowania: 926 160,20 zł;

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody, wysokość dofinansowania: 1 562 021,34 zł;

Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Brodach. Wysokość dofinansowania: 20 000 zł.

Pracownia edukacyjna "Czyste powietrze, woda, gleba i odnawialne źródła energii" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krynkach. Wysokośc dofinansowania:
24 000 zł.

Wyposażenie pracowni edukacyjno - przyrodniczej oraz organizacja wycieczki zelementami przyrodniczo - edukacyjnymi w: Publicznej Szkole Podstawowej w Adamowie (14 000zł), Szkole Podstawowej w Brodach (14 000zł), Publicznej Szkole Podstawowej w Lipiu (14 000zł).

Losowe zdjęcia:

  • Rezerwat "Skały w Krynkach"
  • Wschody i zachody

 

harmonogramy-wywozu-smieci-gmina-brody-swietokrzyskie-m

na-sygnale
bip

Gmina Brody realizuje z funduszy unijnych następujące projekty:

"Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej";

 

„Dostawa sprzętu komputerowego” w ramach Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA +

 

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody”

 

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-

 

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody";

"Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w Gminie Brody";

"Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie gminy Brody";

„Z komputerem na TY" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych i dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług",
„Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w Gminie Brody”,
„Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach”,

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami” w ramach Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA".

rpo ws znaki promocyjne pionowo

 

centrum-projektow-polska-cyfrowa-logo-m

Klauzula informacyjna dotycząca promocji Gminy Brody jest dostępna po kliknięciu na link: http://www.brody.info.pl/wazne-dokumenty/4790-klauzula-informacyjna-promocja-gminy-brody-gmina-brody-powiat-starachowicki.html

Czy wiesz, że...

kolo-wodnejuż w XVI wieku na rzece Kamiennej w Krynkach istniała zapora wodna? W1578r. funkcjonowały tu trzy koła wodne napędzające urządzenia hutnicze. Nie jest wykluczone, że  kuźnica realizowała szereg poważnych dostaw rządowych. Za te zasługi dzierżawca zakładu - Walenty Duracz został nobilitowany do stanu szlacheckiego.