Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Historia Bibliografia (najważniejsze pozycje)

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Bibliografia (najważniejsze pozycje) PDF Drukuj Email
 • "Pradzieje Ziem Województwa Kieleckiego" Muzeum Świętokrzyskie Kielce 1959
 • K. Bielenin M. Radwan "Badania nad starożytnym hutnictwem żelaza w rejonie Gór Świętokrzyskich w latach 1956 i 1957" "Materiały Archeologiczne", 5t.1, 1959.
 • K. Bielenin "Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich" Kielce 1992r.
 • Danuta Kopertowska "Nazwy miejscowe województwa Kieleckiego" Warszawa- Kraków 1984
 • "Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego" reprint 1880
 • "Urbanizacja Małopolski woj. sandomierskieXIII-XVI w." pr. zbior. Kielce: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 1994.
 • "Dzieje i Techniki Świętokrzyskiego Górnictwa i Hutnictwa Kruszcowego Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1972r.
 • Jan Pazdur "Staropolskie Zagłębie Przemysłowe" w: "Rocznik Świętokrzyski" tom I - materiały z sesji naukowej poświęconej Zagłębiu Staropolskiemu, wyd. Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962
 • Jan Pazdur "Starchowice - Osiedle, zakłady do 1939 r." w: "Studia z Dziejów Górnitwa i Hutnictwa" tom XIII, Instytut Histori Kultury Materialnej PAN, wyd. Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968
 • Jan Pazdur " Działalność St. Staszica w Kielecczyźnie. "Małopolskie Studia Historyczne" Roczn. II z 2/3 Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 1959r.
 • Lokalna Grupa działania "Brody nad Kamienną" „Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2007-2013"
 • Jan Zieliński "Staropolskie Zagłębie Przemysłowe" Ossolineum Wrocław 1965 Kieleckie Towarzystwo Naukowe
 • M. Adamczyk, S. Pastuszka "Starachowice - zarys dziejów" Warszawa Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1984r.
 • Z. Guldon, J. Kaczor "Górnictwo i Hutnictwo w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w drugiej połowie XVIII wieku Kielce 1994r.

Serdecznie dziękuję:
ks. kan. Andrzejowi Sasinowi za udostępnienie ciekawych z punktu widzenia historycznego zapisów kronikarskich parafii rzym.-kat. w Krynkach.
Panu Zdzisławowi Wójcikowskiemu z Brodów za ciekawe historie dotyczące historii naszych okolic.

 

Czy wiesz, że...

kolo-wodnejuż w XVI wieku na rzece Kamiennej w Krynkach istniała zapora wodna? W1578r. funkcjonowały tu trzy koła wodne napędzające urządzenia hutnicze. Nie jest wykluczone, że  kuźnica realizowała szereg poważnych dostaw rządowych. Za te zasługi dzierżawca zakładu - Walenty Duracz został nobilitowany do stanu szlacheckiego.