Przy pomniku w Kuterach obchodzono 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej Drukuj
Wpisany przez Rajmund Gębura   
czwartek, 19 września 2019 13:49

GlowneM-kutery-2019 
   W niedzielę 15 września 2019 roku przy znajdującym się w Kuterach, na terenie Nadleśnictwa Starachowice, śródleśnym pomniku
upamiętniającym walkę o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, odbyła się uroczystość upamiętniająca 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

    Organizatorami byli Nadleśniczy Nadleśnictwa Starachowice Ryszard Bis, Wójt Gminy Brody Marzena Bernat oraz organizacje patriotyczne i kombatanckie z terenu Gminy Brody i Powiatu Starachowickiego. Coroczna uroczystość w Kuterach przypomina o wspólnej walce, którą pomimo wielu różnic ideowych podjęli na terenie Lasów Starachowickich partyzanci z Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej. Uroczystość odbywa się z okazji kolejnych rocznic wybuchu II Wojny Światowej i przypomina nam, że w imię najważniejszych wspólnych celów możliwa jest współpraca ponad podziałami.
   15 września do Kuter przybyli mieszkańcy okolicznych miejscowości, poczty sztandarowe, delegacje szkół, przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego, Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Lubieniecki, przedstawiciele władz samorządowych z Sekretarzem Gminy Brody Janem Kosielą, radni, sołtysi, strażacy, delegacje Lasów Państwowych. Polskie Drużyny Strzeleckie reprezentował Komendant Naczelny gen. dyw. ds. Jan Grudniewski wraz z oficerami i korpusem dowódczym PDS.

   Obecne były delegacje Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju i Klubu Żołnierzy Rezerwy ze Starachowic, Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych – koło gminne w Brodach oraz Wiceprezes ZP LOK kpt. Witold Kowalski z grupą podopiecznych – kadetów. Wystawę broni z czasów II Wojny Światowej zaprezentowało Regionalne Muzeum Historii Oręża prowadzone przez Pana Grzegorza Bernaciaka.
  W części artystycznej wystąpiła młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni pod opieką Pań Beaty Kutery i Agnieszki Lotko z programem artystycznym o treści patriotycznej i chłopięcy zespół wokalny "Mali wojacy" ze Stykowa. Po części artystycznej Mszę Świętą polową odprawił Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubieni ks. Sławomir Rak.
  Po Mszy nastąpiło pasowanie na wyższe stopnie oficerów Polskich Drużyn Strzeleckich oraz mianowanie na stopnie wojskowe Polskich Drużyn Strzeleckich kadetów-wychowanków Wiceprezesa ZP LOK Witolda Kowalskiego. Po części oficjalnej wszyscy chętni mogli poczęstować się pyszną wojskową grochówką.

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 20 września 2019 06:27