INFORMACJA miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brody. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 kwietnia 2016 07:53

INFORMACJA

miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brody zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

 

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego powinny trafiać do instalacji wyznaczonej dla regionu nr 2, wskazanych w niżej wymienionej tabeli.

Nazwa instalacji

Oznaczenie siedziby i adres

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. Janik

ul. Borowska 1; 27-415 Kunów

Nazwa instalacji zastępczej

Oznaczenie siedziby i adres

REMONDIS Sp. z. o.o..

 

RZZO Janczyce - zarządzającą przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki

27-522 Baćkowice

Poprawiony: środa, 20 kwietnia 2016 07:58