Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Gospodarka odpadami Harmonogramy Harmonogramy wywozu odpadów na 2015 rok

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Harmonogramy wywozu odpadów na 2015 rok PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 08 grudnia 2014 09:35

kosz-smieci-harmonogram-wywozu-odpadow-2015-rok-gmina-brody-mPublikujemy harmonogram wywozu śmieci w całym, 2015 roku. Podajemy też informacje o tym, jak pozbyć się m. in. zużytych opon, odpadów budowlanych, przeterminowanych leków, odpadów po chemikaliach oraz niepotrezbnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wywozi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling z Radomia - tel.: 048 365-11-40.

 

 

 

 

 

 

             ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

   

 

 

data

Miejscowość

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Dziurów

Jabłonna

2

2

2

7

4

1

1

3

1

5

2

1

Krynki

5

3

3

8

5

2

2

4

2

6

3

2

Młynek

Bór Kunowski

Staw Kunowski

7

4

4

9

6

3

3

5

3

7

4

3

Brody

8

5

5

10

7

5

6

6

4

8

5

4

Brody, ul. Szkolna

Ruda

9

6

6

13

8

8

7

7

7

9

6

7

Adamów

Lubienia ul. Wschodnia

12

9

9

14

11

9

8

10

8

12

9

8

Lubienia

Budy Brodzkie

13

10

10

15

12

10

9

11

9

13

10

9

Lipie

Przymiarki

14

11

11

16

13

11

10

12

10

14

12

10

Styków

Rudnik

26

23

23

28

25

23

22

24

22

26

24

22

 

Kuczów

27

24

24

29

26

24

23

25

23

27

25

23

       

 

 

 ODPADY SEGREGOWANE   (Papier, plastik, drobny metal )

 

Dodatkowo w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu
odbierane będą odpady szklane.

 

Miejscowość

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SEGREGACJA

Segr.

/szkło

SEGREGACJA

Segr.

/szkło

SEGREGACJA

Segr.

/szkło

SEGREGACJA

Segr.

/szkło

Styków

Kuczów

15

12

12

17

14

12

13

13

11

15

13

11

Lipie

Adamów

16

13

13

20

15

15

14

14

14

16

16

14

       Brody  

19

16

16

21

18

16

15

17

15

19

17

15

Przymiarki

Budy Brodzkie

Ruda, Rudnik      

20

17

17

22

19

17

16

18

16

20

18

16

Dziurów

Jabłonna

21

18

18

23

20

18

17

19

17

21

19

17

Krynki

Bór Kunowski

Staw kunowski

22

19

19

24

21

19

20

20

18

22

20

18

Lubienia

Młynek

23

20

20

27

22

22

21

21

21

23

23

21

     * Prosimy o nie mieszanie odpadów segregowanych ze szkłem.
     Przypominamy, że nieczystości powinny być wystawione w dniu wywozu do godz. 7.00

 

Wywóz odpadów z miejsc trudno dostępnych (bus):

harmonogram-wywoz-smieci-bus-odpady-gmina-brody-2015r-m

Prosimy o przygotowanie odpadów z podziałem na frakcje (odpady komunalne, segregowane, szkło).

 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

w Krynkach

Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Nieodpłatnie przyjmowane będą

następujące grupy odpadów dostarczonych do punktu własnym kosztem i staraniem:

  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektroniczny,
  • zużyte opony,
  • odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, świetlówki, opakowania po farbach,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (bez papy i eternitu).

Odbiór przeterminowanych leków odbywać się będzie w ośrodkach zdrowia w miejscowościach: Krynki, Lubienia i Styków.

  

 

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY

NA TERENIE GMINY BRODY W 2015 ROKU:

(odbiór odpadów wystawionych przed posesją)

Wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odpady niebezpieczne
(zużyte baterie, świetlówki oraz chemikalia)

Odpady wielkogabarytowe.

Zużyte opony.

Miejscowość

Data

Data

Styków

Kuczów

26.03.2015

24.09.2015

Lipie

Adamów

27.03.2015

25.09.2015

Brody

30.03.2015

28.09.2015

Przymiarki

Budy Brodzkie

Ruda, Rudnik

31.03.2015

29.09.2015

Dziurów

Jabłonna

01.04.2015

30.09.2015

Krynki

Bór Kunowski

Staw Kunowski

02.04.2015

01.10.2015

Lubienia

Młynek

03.04.2015

02.10.2015

Przypominamy, iż w/w odpady powinny być wystawione w dniu wywozu do godz. 7.00

 

ODPADY BUDOWLANO – REMONTOWE

(zbierane będą poprzez mobilne punkty)

Data

Miejscowość

Miejsce prowadzonej zbiórki

08.05.2015

Lipie

ul. Starachowicka 84 ( teren przy Szkole Podstawowej)

11.05.2015

Przymiarki

ul. Przymiarki ( teren pod lasem )

12.05.2015

Lubienia

ul. Iłżecka 20 ( teren przy Szkole Podstawowej )

13.05.2015

Młynek

ul. Warszawska ( parking przy cmentarzu)

14.05.2015

Budy Brodzkie

ul. Północna na wjeździe do miejscowości (skraj lasu )

15.05.2015

Brody

Parking w Brodach przy przejeździe kolejowym skrzyżowanie ul. Sportowej i ul. Radomskiej

18.05.2015

Adamów

Teren przy Szkole Podstawowej, ul. Kościelna 2

19.05.2015

Ruda

ul. Widok 1, (parking przy Gimnazjum Publicznym )

20.05.2015

Dziurów

ul. Słoneczna 1 ( parking przy Szkole Podstawowej )

21.05.2015

Jabłonna

Skrzyżowanie ul. Ogrodowej i ul. Spacerowej (teren k/sklepu)

22.05.2015

Kuczów

ul. Wysoka ( teren przy kawiarence internetowej )

25.05.2015

Styków

ul. Kościelna ( parking przy Kościele )

26.05.2015

Krynki

ul. Długa ( teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej)

27.05.2015

Rudnik

ul. Ostrowiecka 42 ( parking przy Szkole Podstawowej )

28.05.2015

Staw Kunowski

ul. Szkolna 6 ( parking przy Szkole Podstawowej )

29.05.2015

Bór Kunowski

ul. 4-go Lipca 80 ( parking przy dawnej Szkole Podstawowej)

Odpady będzie można składować w kontenerze w godz. 8.00 – 15.00

 

 
Poprawiony: wtorek, 27 stycznia 2015 10:24
 

Czy wiesz, że...

fascynacja-mprzy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach dzaiałają cztery zespoły śpiewacze, dwie grupy taneczne oraz Gminna Orkiestra Dęta?