Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Gospodarka odpadami Azbest wymaga zgłoszenia

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Azbest wymaga zgłoszenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
azbest-mWójt Gminy Brody informuje, właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r., mieszkańcy gminy Brody posiadający wyroby zawierające azbest np. dach, elewację z eternitu, rury kominowo-azbestowe itp., powinni sporządzić informację zawierającą m.in. dane o ilości azbestu i miejscu jego występowania.
Stosowną informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach:
- jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Wójtowi Gminy Brody corocznie w terminie do 31 stycznia,
- drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.  
Formularz do sporządzenia informacji można pobrać w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska  pok. nr 115 od Poniedziałku do Piątku. w godz. 7:15 do 15:15 oraz ze strony internetowej Urzędu Gminy w Brody:

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2012 14:33
 

Czy wiesz, że...

szlakowskaz-mprzez teren gminy Brody wytyczono i oznakowano łącznie ok 136 km szlaków turystycznych: pieszych i rowerowych?