Usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2021 Drukuj
Wpisany przez Rajmund Gębura, Marzena Miliczek   

Loga-azbest-M
W dniu 28 lipca 2021r. Wójt Gminy Brody Marzena Bernat podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach na usunięcie 200 ton odpadów zawierających azbest. Odbierane pokrycia dachowe zawierające azbest są zbierane i utylizowane w następstwie przyjętego uchwałą nr V/26/15 z dnia 24 kwietnia 2015 roku przez Radę Gminy w Brodach Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Brody na lata 2015-2032.

Gmina Brody korzysta ze 100 % dofinansowania tego zadania. Całkowity koszt prac wynosi 59 894,64 zł Środki finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynoszą 50% i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej również 50%.

Poprawiony: środa, 04 sierpnia 2021 14:04