Gmina inwestuje w recykling Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

recykling-gmina-brody-modernizacja-pszok-odpady-krynki-marzena-bernat-wojt-drogmar-minW dniu 11 września, pani Marzena Bernat Wójt Gminy Brody podpisała umowę na modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach przy ul Długiej 3A. Wyremontowane zostaną dwa budynki, nawierzchnia drogowa na terenie obiektu, oświetlenie, ogrodzenie i monitoring. Dodatkowo, zakupione będą kontenery na odpady różnego rodzaju, waga samochodowa, stół warsztatowy, narzędzia ręczne, komputer i drukarka.

W spotkaniu uczestniczyła także pani Dorota Dyka - skarbnik, Jan Kosiela – sekretarz gminy oraz Jacek Wójcik – kierownik referatu inwestycyjnego. Wykonawcą zadania pod nazwą modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynkach jest spółka „Drogmar" z Ostrowca Świętokrzyskiego. Firmę reprezentował Piotr Podeszwa i Mariusz Godzina.

Koszt zadania wynosi ponad 1 135 tys. zł. Z tego ok 798 tys. zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami" Oś „dziedzictwo naturalne i kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Powyższa inwestycja ma na celu wzrost ilości odpadów zbieranych selektywnie a co za tym idzie poprawę stanu środowiska naturalnego.

 

Poprawiony: środa, 11 września 2019 12:48