Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami w gminie Brody

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Gospodarka odpadami w gminie Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

smieci-gospodarka-odpadami-gmina-brody-mMiejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brody zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych w Janiku. Adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik" Sp. z o.o. Janik, ul. Borowska 1; 27-415 Kunów.

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) jest to:

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, kod pocztowy 26-368,
  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling z siedzibą w Radomiu przy ul. Chorzowskiej 3, 26 – 600 Radom.

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy Brody mieści się w Krynkach przy ul. Długiej 3a (baza Zakładu Gospodarki Komunalnej)

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieści się w Krynkach przy ul. Długiej 3a, od Poniedziałku do Piątku w godzinach: 7:00 – 15:00. Prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach z siedziba w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3.
Do przedmiotowego punktu można nieodpłatnie dostarczyć:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte opony.

Gmina Brody w 2013r. osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 37,75 %.
2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 20,65 %.
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%.
Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, zakłada 50% jako dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. do 2015roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych na rok 2013 zakładany poziom wynosi: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło: 12%, inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 36%.

 

gospodarka-odpadami-gmina-brody-2013-wykres1

Rys. 1 Osięgnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na rok 2013. [źródło: opracowanie własne].

 

gospodarka-odpadami-gmina-brody-2013-wykres2

Rys. 2 Osięgnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia na rok 2013.
[źródło: opracowanie własne].

Poprawiony: wtorek, 03 czerwca 2014 08:42
 

Czy wiesz, że...

w latach 1919-1954 wsie na naszym terenie należały do gminy Styków z siedzibą w Starachowicach? W 1952 roku gmina składała się z 12 gromad: Brody, Budy, Brodzkie, Dziurów, Jabłonna, Kuczów, Lipie, Lubienia, Michałów, Ruda, Skała, Styków i Styków Kolonia.