E-administracja w Brodach Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 14 lipca 2011 13:31

logo_rii_jstGmina Brody przystąpiła do projektu:  „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. W Urzędzie Gminy w Brodach uruchomiony będzie cyfrowy obieg dokumentów. Dzięki pełnemu wykorzystaniu platformy E-PUAP, wiele spraw będzie można załatwić bez wychodzenia z domu. Ponadto, do urzędu zostanie zakupiony pakiet programów dziedzinowych. Wszystkie urzędy uczestniczące w projekcie, będą posługiwać się tym samym oprogramowaniem.

Program sprzyjający nowoczesnej i sprawnej obsłudze mieszkańców gminy realizowany będzie  przez Województwo Świętokrzyskie wraz ze 106 gminami i powiatami województwa. Projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Koszt projektu wynosi 32 667 702,81 zł. W ramach refundacji przewidziano 85% co stanowi 26 134 162,25zł. Wkład finansowy jednostek samorządu terytorialnego ogółem wynosi – 5 764 888,73 zł. Co stanowi: budżet województwa – 479 886, 50 zł, budżet powiatu – 650 573,64, budżet gmin – 4 634 448,60 zł.

Celem Projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie Świętokrzyskim.

 

 

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

naglowek_kolor_v_m1_2010_12_21

 

 

Poprawiony: piątek, 22 lipca 2011 08:29