Strona Główna

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Zakład komunalny "na minusie" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 01 marca 2011 13:03

Dziurow-ul.Mila1minDziałalność Zakładu Gospodarki Komunalnej omawiana była na sesji Rady Gminy 25 lutego br. Kierownik jednostki - Dariusz Świrta wyjaśniał, że  rok 2010 zakład zamknął budżet ze stratą ok. 13,4 tys. zł. Na ten wynik wpłynął zakup m. in. samochodu Star 200, pompy do ścieków i oprogramowania komputerowego. Po analizie sytuacji finansowej, radni polecili likwidację działu geodezji funkcjonującego w zakładzie.

Jednym ze źródeł zysku zakładu jest pobieranie opłat za odbiór ścieków. Na ten cel w 2010r. gmina przekazała dotację w wysokości ok. 308,4 tys. zł. wpływy z opłat związanych z gospodarką ściekową wyniosły ponad 494 tys. zł. Dział ten przyniósł zysk w wysokości ok. 10,4 tys. zł. Ponadto, ZGK zajmuje się dostarczaniem wody z ujęcia w Krynkach. Przychody z tej sfery wyniosły ok. 118 tys. zł, co dało ok.  11,2 tys. zysku. Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje wiele zleceń remontowo budowlanych takich jak układanie i naprawy chodników, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, konserwacja oświetlenia i utrzymanie terenów zielonych, drobne remonty w szkołach, odśnieżanie przystanków, obsługa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Ta sfera działalności jednostki w minionym roku wypracowała przychód w wysokości 349,7 tys. zł ale przyniosła też straty w wysokości prawie 13,8 tys. zł. Podobnie „na minusie” jest dział geodezji. Przychody  wyniosły łącznie ponad 17,5 tys. zł. (ok. 39% planu dochodów), a wydatki o prawie 21, 3 tys. zł. więcej. Łącznie, w budżecie, Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2010 stwierdzono stratę w wysokości  13,4 tys. zł.

Wiceprzewodniczący rady - Ignacy Cymerys uznał, że przewaga kosztów nad przychodami jednostki jest zrozumiała i wynika z ważnych zakupów.  Przewodnicząca komisji oświaty -  Ewa Fogiel proponowała opracowanie planu lepszego zagospodarowania tzw. „bazy” w Krynkach, np. przez poszerzenie palety usług. W odpowiedzi, na informację Dariusza Świrty, Rada Gminy w Brodach zobowiązała zakład do likwidacji nierentownego działu geodezji.

Poprawiony: wtorek, 01 marca 2011 13:36
 

Czy wiesz, że...

kolo-wodnejuż w XVI wieku na rzece Kamiennej w Krynkach istniała zapora wodna? W1578r. funkcjonowały tu trzy koła wodne napędzające urządzenia hutnicze. Nie jest wykluczone, że  kuźnica realizowała szereg poważnych dostaw rządowych. Za te zasługi dzierżawca zakładu - Walenty Duracz został nobilitowany do stanu szlacheckiego.

elektronik sigara