Dla Złotych Jubilatów Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 17 lutego 2021 07:22

Element dekoracyjny - dwie złote obrączki z napisem "50 lat".Wójt Gminy Brody prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2021 roku obchodzą Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenie to nadawane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Brody. Zgłoszenia mogą składać sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do końca lutego 2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brodach, pok. nr 6 tel. 41 271 12 31. Jeżeli Urząd Stanu Cywilnego nie otrzyma zgłoszenia dotyczącego danego małżeństwa, to nie zostaną oni ujęci we wniosku o nadanie odznaczenia.

Poprawiony: środa, 17 lutego 2021 07:28