Nowy Krzyż w Przymiarkach Drukuj
Wpisany przez Marzena Staryczenkow, Rajmund Gębura   
wtorek, 07 maja 2019 13:13

Mposwiecenie-krzyza-przymiarki-gmina-brody7
    
   W niedzielę 5 maja w Sołectwie Przymiarki odbyła się uroczystość poświęcenia nowego krzyża.

   Pomimo niesprzyjającej aury na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy i zaproszeni goście, wśród których była Pani Wójt Marzena Bernat oraz Radna Gminy Brody Aneta Kutera.

   Poprzedni krzyż, postawiony w 1986 roku przy skrzyżowaniu dróg, uległ zniszczeniu i zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców. Poświęcenia dokonał ks. Sławomir Rak proboszcz parafii w Lubieni, który wyraził wielką radość z postawienia krzyża oraz złożył serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła.

   Zwrócił także uwagę, iż krzyż ma do spełnienia wiele zadań. Ma być między innymi miejscem modlitwy mieszkańców podczas nabożeństw majowych.
Głos zabrała również Pani Wójt Marzena Bernat, która podziękowała za ofiarność i zaangażowanie mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 15 maja 2019 07:10