Minister Patryk Jaki przekazał nowy wóz bojowy Drukuj
Wpisany przez Rajmund Gębura, Marzena Staryczenkow   
poniedziałek, 06 maja 2019 11:27

Mprzekazanie-wozu-bojowego-krynki-przekaznie wozu bojowego Krynki

 

W sobotę 27 kwietnia odbyły się w Gminie Brody obchody Święta Strażaka, podczas których nastąpiło poświęcenie i przekazanie do użytku druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynkach nowoczesnego wozu bojowego.

Samochód został zakupiony dzięki Ministrowi Sprawiedliwości i Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewa Ziobro, który udzielił na ten cel dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości.W imieniu Ministra Zbigniewa Ziobro przekazania samochodu dokonał jego zastępca Minister Patryk Jaki, który specjalnie w tym celu przejechał na uroczystość do Gminy Brody
Obchody Święta Strażaka w naszej gminie zapoczątkowały powiatowe uroczystości poświęcone „rycerzom Świętego Floriana" i rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krynkach, celebrowanej przez proboszcza, księdza kanonika Wojciecha Zdona, kapelana strażaków w Gminie Brody.Po Mszy Świętej uczestnicy -wraz z pocztami sztandarowymi- przemaszerowali na plac przed kościołem, gdzie nastąpiła oficjalna część uroczystości.

Oprócz gościa specjalnego, Ministra Patryka Jaki, wśród obecnych znaleźli się Wiceminister Sportu i Turystyki Anna Krupka, Poseł Ziemi Świętokrzyskiej na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach Andrzej Bętkowski, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach Ryszard Gliwiński, Starosta Powiatu Starachowickiego Piotr Babicki, Radny Powiatu Starachowickiego Marek Maciukajć, Wójt Gminy Brody Marzena Bernat, Sekretarz Gminy Brody Jan Kosiela, Skarbnik Gminy Brody Dorota Dyka, Przewodniczący Rady Gminy Janusz Adamus, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach st. brygadier Wiesław Ungier, Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Starachowicach Paweł Staszałek, Komendant Komisariatu Policji w Brodach podkomisarz Grzegorz Wosiek, proboszcz parafii w Stykowie ks. kan. Stanisław Kuśmierczyk, proboszcz parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Adamowie ks. Andrzej Bartosiński, radni, sołtysi, kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych UG Brody.

W swoim przemówieniu Pani Wójt serdecznie podziękowała Ministrowi Zbigniewowi Ziobro za nowy samochód dla kryneckich strażaków. Zaznaczyła, że jest to szczególne wydarzenie, gdyż dzięki temu w ciągu niespełna dwóch lat po druhach z Lubieni strażacy z Krynek otrzymują nowy samochód. Taka sytuacja nie miała miejsca nigdy wcześniej w historii naszej gminy. Następnie Prezes OSP w Krynkach Piotr Kosiela przedstawił zarys historyczny tej jednostki.
Po akcie poświęcenia wozu dokonanym przez proboszcza kryneckiej parafii ks. kan. Wojciecha Zdona Minister Patryk Jaki, wraz z Panią Wójt i dostojnymi gośćmi uroczystości, wręczył strażakom z Krynek kluczyki i akt przekazania nowego wozu bojowego, po czym wspólnie przecięto symboliczną wstęgę na samochodzie.W dalszej części Minister Patryk Jaki –wraz z gośćmi uroczystości- wręczył druhowi Stanisławowi Woźniakowi brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej". Odznaczenia otrzymali także Prezes OSP Krynki Piotr Kosiela (srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa"), druh Tomasz Kosiela (brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa") oraz druh Dawid Wróblewski – odznaka „Wzorowy strażak".
W swoim przemówieniu Minister Patryk Jaki podkreślił, że dofinansowanie przez Ministra Zbigniewa Ziobro zakupu tego wozu to bardzo ważna inwestycja w bezpieczeństwo lokalne i życzył druhom wielu długich lat korzystania z niego.Pozostali mówcy gratulowali strażakom tego wspaniałego nabytku i podkreślali ogromne znaczenie misji i służby pełnionej przez strażaków.

Na koniec Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski wręczył Prezesowi OSP Krynki pięknie wykonany obraz św. Floriana, Sekretarz Gminy Brody Jan Kosiela odczytał list od Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek a Przewodniczący Rady Gminy Janusz Adamus podziękował Pani Wójt za gospodarskie zaangażowanie w sprawy Gminy Brody.

 

Poprawiony: wtorek, 07 maja 2019 14:35